Mustafa Sefa KARA
Mustafa Sefa KARA

Hayaller ve İstisnalar

1306

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, girişimcilerin zihninde yeni fikirler uçuşmaya başlamış olabilir. Yaz denince akla deniz ve deniz sporlarının gelmesi de bu fikir uçuşmalarını bu tarz bir girişime yönlendirebilir. Özellikle son yıllarda parasailing (deniz paraşütü), jet-ski, rafting ve yelkenlilerle yapılan su sporları tatilcilerin vazgeçilmezi.

Bu tarz bir yatırım fikri üzerine dostlarınızla beyin jimnastiği yaparken aklınıza KDV Kanunun 13/a maddesinde yer alan deniz taşıma araçlarının teslimine ilişkin istisna maddesi gelebilir ve bu hüküm yatırım fikrinizi hayata geçirme noktasında sizi teşvik edebilir.

KDV Kanunun 13/a maddesinde faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere yapılacak aşağıdaki teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

1) İşletmek veya kiralamak amacıyla kullanılmak üzere deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri,

2) Söz konusu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortayaçıkan hizmetler,

3) Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler.

Söz konusu madde hükmünü incelediğinizde hem su motoru, jet ski, yelkenli gibi araçları alırken, hem de bunların bakım ve onarımı esnasında KDV ödemeyeceğinizi düşünmüş olabilirsiniz.

Ancak bu kadar aceleci olmayın!
Alt mevzuatı incelemekte fayda var.
Hele ki KDV Kanunu söz konusuysa…

Katma değer vergisi genel uygulama tebliğinin “Araçlar, Kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisnabaşlıklı II/B bölümünde konuya ilişkin detaylı açıklamalar yapılmıştır.

Konumuza ilişkin olarak ise Tebliğde, sportif eğlence amacına yönelik deniz motosikletleri, paraşüt çekme tekneleri, sürat motorları, yelkenli tekneler, motorlu paraşüt ve balonlar ile benzerlerinin ve bunların ana motorlarının teslimlerinde istisna uygulanmaz denilerek bir nevi hayallerimiz suya düşürülmüştür.

Görüleceği üzere İdare yapmış olduğu tebliğ düzenlemesi ile sahil bölgelerinde özellikle yaz dönemlerinde yoğun olarak kullanılan deniz sporlarına ilişkin araçların bu kapsamda değerlendirilmeyeceğini ifade etmiştir. Vergi mevzuatı değerlendirilirken özellikle işletmeler için söz konusu olan teşvik, istisna gibi hususlarda, alt mevzuatın detaylı olarak taranması mükelleflerin sağlıklı hayaller kurmalarına fayda sağlayacaktır.

Güzel ve barış içerisinde bir yaz geçirmemiz dileğiyle…

YASAL UYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.