Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
18 Şubat 2019Bülent TAŞ
118OKUNMA

Basılı Kitap ve Basılı Süreli Yayınlarda KDV Gerçekten Sıfırlanıyor

Meclise sunulan teklif ile basılı kitap ve süreli yayınların KDV den istisna edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca istisnanın uygulanmasında herhangi bir had sınırlaması da söz konusu olamayacak. Böylece basılı yayınlarda KDV’nin sıfırlanması hayata geçmiş olacak. Peki dijital yayınlar?

Dijital kitap ve dijital süreli yayınlar ise en yüksek orandan yani %18 oranı üzerinden vergilendirilmeye devam edecek. Dijital yayınların basılı yayınlara nazaran daha yüksek bir orandan vergilendirilmesine anlam vermenin pek mümkün olmadığını önceki yazımızda ifade etmiştik.

Bu değişikliğin, hem kitapseverlere hem de basılı yayıncılara dijital yayınlarla rekabette destek sağlamak amacıyla planlandığı kamuoyuna yansımış durumda

Yer edinmiş vergilendirme politikası yaklaşımları dışsal maliyetleri yüksek olan ürünler (karbon yakıtları, alkol, tütün gibi) üzerinden daha yüksek oranda vergi alınmasını, ekonomide etkinlik ve verimlilik artışına yol açan ürünleri ise dışsal getirileri olan ürünler olarak daha çok teşvik edilmesini önerir. Basılı yayınların olumsuz çevresel etkileri nedeniyle dışsal maliyetleri yüksektir. Buna karşılık dijital yayınların etkinlik ve verimlilik nedeniyle dışsal getirileri daha yüksektir.

Önerimiz en azından dijital yayınlarda da KDV’nin sıfırlanması yönündedir.