Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

27 Nisan 2014
562OKUNMA

Vergi Barışı İçin Son Gün 30 Nisan 2014

Kamuoyunda Vergi Barışı olarak adlandırılan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanun hükümlerini 31.03.2014 tarihi itibariyle ihlal etmemiş ancak bazı taksitlerini ödeyememiş olan mükelleflerin bu kanun hükümlerinden yararlanabilmelerinin son günü 30.04.2014 Çarşamba günüdür.

Yalnızca İstanbul’da 104 bin mükellef

İstanbul Vergi dairesi Başkanlığı’nın yaptığı duyuruya göre yapılandırmasını ihlal etmeden bazı taksitlerini ihmal eden mükelleflerin sayısı İstanbul’da 104 bin’dir.

Yararlanma şartları nelerdir?

Bahsi geçen Vergi Barışı Kanunu uyarınca kesinleşmiş borçlarını, kesinleşmemiş ya da dava safhasında bulunan borçları ile pişmanlık ile ya da kendiliğinden yapılan beyanlar üzerine ortaya çıkan borçlarını yapılandıran ve 18 taksit seçeneğini tercih eden mükelleflerden ilgili yasa hükümlerini 31.03.2014 tarihi itibariyle ihlal etmeyenler ödemedikleri ve eksik ödedikleri taksitleri için;

  • 6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında idari para cezası borçlarını yapılandıran mükellefler ise Kasım 2013, Ocak 2014, Mart 2014 dönemine ilişkin ödemedikleri veya eksik ödedikleri taksitleri için bu uygulamadan yararlanılabilir. 

İhlal etmemekten kasıt nedir?

Vergi Barışı Kanunu hükümlerinin uygulanmaya başlandığı 2011 yılından itibaren yukarıda bahsi geçen yapılandırmaları yapan bir mükellef yasanın diğer hükümlerine (cari dönem borçlarının ödenmesi v.s.) de uyduğu takdirde her bir yıl için en fazla iki taksit ödemese bile yapılandırması ihlal olmuyordu. Ancak bir yıl içinde 2’den fazla taksitini ödeyemeyen mükelleflerin yapılandırmaları ise ödeyemedikleri, eksik bıraktıkları tutarlar için ihlal edilmiş oldu.

Detaylı bilgi için ;
http://www.gib.gov.tr/
http://www.ivdb.gov.tr/mukellef/haberler/6111duyuru.php  internet adresleri ziyaret edilebilir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor