Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
09 Mayıs 2018
102OKUNMA

Vergi Affı Reformu

Hagi WATT

Vergi affı kanunları neredeyse altı ayda bir çıkmaya başladı. Hepsi de hemen hemen aynı formatta çıkıyor. Af kanun tasarılarının hazırlanması Maliye Bakanlığında, bunların kanunlaştırılması Türkiye Büyük Millet Meclisinde gereksiz bir çalışma yoğunluğuna ve önemli bir zaman kaybına yol açmaktadır. Ayrıca gereksiz yere ülke gündemi de işgal edilmekte, mükelleflerde heyecan yaratılarak işlerine odaklanmaları engellenmektedir.

Vergi aflarında bir reform ihtiyacı artık çok net bir şekilde kendini hissettirmektedir. Çözüm olarak sürekli yürürlükte bulunan af kanunu önerisinde bulunuyoruz.

Bunun için yapılması gerekenler,

  1. Kesinleşmiş alacaklar için mevcut kanunlardaki gecikme faizi ve gecikme zammı oranının sürekli olarak ÜFE esas alınarak belirlenmesi,
  2. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergileri ihtilaf konusu yapmaksızın ödeyecek olanların cezasının tamamen kaldırılması, tarh edilen verginin sadece %50 sinin ödenmesi, gecikme faizi yerine ÜFE esaslı faiz hesaplanması,
  3. Mükelleflerin beyan ettikleri matrahları istedikleri herhangi bir zamanda belirlenen oranlarda artırması böylece incelemeden kurtulması,
  4. Mükelleflerin kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan mallar için istedikleri herhangi bir zamanda fatura düzenleyerek kayıtlarını düzeltebilmesi,
  5. Mükelleflerin bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklardan alacaklarını vergi dairelerine herhangi bir zamanda yapacakları beyanla düzeltebilmesi

Yukarıda belirtilen hususları düzenleyen ve sürekli yürürlükte kalacak olan bir Kanun, sorunu kökünden çözecektir. Böylece,

Ülke ekonomisinin büyüme hızı sürekli olarak desteklenebilecek, bu suretle kalkınması devam ettirilebilecek,

  • Dünyadaki ekonomik ve politik riskler ile yakın coğrafyamızda yaşanan bölgesel olayların vatandaşlarımız üzerinde oluşturması muhtemel etkisi sürekli olarak bertaraf edilebilecek,
  • Müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde ve sürekli olarak odaklanmalarına imkan sağlanacak,
  • Vergilendirmede öngörülebilirlik sürekli olarak artırılacak,
  • Kayıtlı ekonomiye geçiş sürekli olarak teşvik edilmiş olacaktır.
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.