Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
22 Ağustos 2019Ahmet Metin AYSOY
346OKUNMA

Uzun Süreli İstirahat Raporu Nedeniyle Sözleşme Feshi

İşçinin geçirdiği hastalık veya uğradığı kaza nedeniyle kullandığı istirahat raporunun uzun süreli olması işverene işçinin sözleşmesini feshetme hakkı verir mi? Bu durumda işçinin savunmasının alınması zorunlu mu?

İstirahat raporu nedeniyle sözleşmenin feshi halinde, ihbar ve kıdem tazminatı ödenir mi?

Bu soruların cevabını vermek için önce, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesini hatırlayalım.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

  1. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  2. İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  3. İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  4. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
    feshedilmiş sayılır.

Yukarda belirttiğimiz İş Yasası’nın 17.maddesinde yer alan sözleşme feshi ihbar sürelerini 6 hafta aşan sürede istirahat raporu kullanmış olmanız halinde sözleşmenizin işverence geçerli sebeple bildirimsiz feshedilmesi hakkı doğmaktadır. (Madde 25/1)

Anlaşılması için bir örnek verelim.

Diyelim ki, bir iş yerinde 4 yıllık çalışmanız var. Geçirdiğiniz bir hastalık veya uğradığınız bir kaza nedeniyle 90 gün istirahat raporu kullandınız.

İşveren iş sözleşmenizi bildirimsiz feshedebilir mi?

4 yıllık çalışma için İş Yasası’nın 17.maddesinde belirlenen sözleşme feshi ihbar süresi 8 hafta yani 56 gün.

İhbar süresi olan 56 güne, 25/1.maddeye göre 6 hafta yani 42 gün ilave edelim, 98 gün.

İstirahat raporunuz 98 günü geçmediği için işverenin fesih hakkı bulunmamaktadır. Şayet istirahat süreniz 90 gün değil de, mesela 100 gün olsaydı, istirahat süreniz 98 günü geçtiği için işverenin bildirimsiz fesih hakkı bulunacaktı.

Uzun süreli istirahat raporu nedeniyle çalışanın iş sözleşmesinin feshinden önce savunmasının alınması gereklidir.

Uzun süreli istirahat raporu nedeniyle iş sözleşmenin feshinde, ihbar tazminatı ödenmez, ancak, çalışanın işyerinde en az bir yıl çalışması varsa kıdem tazminatı ödenmelidir.

İstirahat raporu kesintiliyse, toplamı alınarak hüküm verilmez. Yani, rapor kullandıktan sonra işbaşı yapılıp, tekrar istirahat raporu alınırsa her iki rapor süresi toplanarak sonuca varılamaz.

- 4857 sayılı İş Kanunu 17 ve 25/1. Madde
- Yargıtay 9.HD.16.12.2015 gün, 2015/24151 E, 2015/35707 K.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor