Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
08 Nisan 2017Bülent TAŞ
164OKUNMA

Trump’ın Vergi Planı

Amerika Birleşik Devletlerinin yeni başkanı Trump’ın seçim öncesi açıkladığı vergi planının hayata geçirilmesi ile ilgili tartışmaları basından takip ediyoruz.

Yeni yönetimin bu planı hayata geçirme konusunda oldukça zorlanacağı anlaşılıyor.

Nedir bu plan? Biraz detaylandıralım.

Planın temel amacı,

  • Orta sınıfın vergi yükünü hafifletmek,
  • Vergi kanunlarını basitleştirmek,
  • Herhangi bir borçlanma ve açık yaratmadan Amerikan ekonomisini büyütmek.

Plan, gerçek kişilerin ödediği gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset vergisi ile ilgili önemli değişiklikleri öngörmektedir.

Gerçek kişilerin ödediği gelir vergisi ile ilgili olarak vergi tarifesi değiştirilmektedir.

  • Dilim sayısı yediden üçe indirilmekte
  •  en yüksek oran %39,6 dan %25 e çekilmekte,
  • temel vergi istisna tutarı (4.000 $) değiştirilmemekle beraber götürü indirim tutarı olan 6.300 dolar (Aile reisi için 12.600 dolar) 25.000 dolara (Aile reisi için 50.000 dolara)a çıkarılmaktadır.

Standart indirimi seçmeyip gerçek giderlerini indirmeyi tercih edenler için indirime tabi tutulacak gerçek giderlerin sınırlandırılacağı öngörülmekte ancak bunun detayı bilinmemektedir.  Bu çerçevede mevcut ve Planın öngördüğü vergilendirme yapısı aşağıdaki gibidir.


Tek Başına Beyan
Aile Reisi Beyanı
GelirMevcutTrump PlanGelirMevcutTrump Plan
 Alt Sınır ($) Üst Sınır ($)Oran (%)Oran (%) Alt Sınır ($) Üst Sınır ($)Oran (%)Oran (%)
                 -             10.300   00                 -             20.600   00
       10.300           19.525   100       20.600           39.050   100
       19.525           29.000   150       39.050           58.000   150
       29.000           47.750   1510       58.000           95.500   1510
       47.750           54.000   2510       95.500         108.000   2510
       54.000         101.050   2520     108.000         171.800   2520
     101.050         154.000   2820     171.800         251.050   2820
     154.000         199.600   2825     251.050         308.000   2825
     199.600         421.800   3325     308.000         432.100   3325
     421.800         423.500   3525     432.100         485.450   3525
     423.500    ve üstü39,625     485.450    ve üstü39,625

Kaynak: An Analysis of Donald Trumps’s Tax Plan, Jim Nunns,  Len Burman, Jeff Rohaly, and Joe Rosenberg. Tax Policy Center

Plan ayrıca yüksek gelir grubunda bulunan yatırımcıların kâr payı ve değer artış kazançları üzerinden alınan %3,8 oranındaki ek verginin de kaldırılmasını öngörmektedir.

Plan orta sınıfın vergi yükünü hafifletmekte ancak sanki yüksek gelir grubundakilerinkini daha fazla hafifletmektedir.

Plan şirketlerin ödediği kurumlar vergisi bakımından da önemli değişiklikleri öngörmektedir.

Öncelikle kurumlar vergisi oranını %35 ten %15 e indirmeyi öngörmektedir. Plan aynı zamanda birçok istisna ve indirimin elimine edilmesini öngörmektedir. Ayrıca alternatif minimum vergi olarak tanımlanan ve şirketlerin belirli bir tutarın altında vergi ödemelerini engelleyen asgari vergi uygulamasının da kaldırılması öngörülmektedir.

Amerikan şirketlerinin yurt dışındaki yavru şirketlerinde mevcut olup dağıtılmamış kârları da bir sefere mahsus %10 oranında vergilendirilecek, planın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki dönemde dağıtılmamış kârlar her yıl düzenli olarak dağıtılmış gibi değerlendirilerek vergiye tabi tutulacaktır.

Kurumlar vergisi düzenlemelerinin, Amerikan şirketlerinin yurtdışı faaliyetlerini içeriye yönlendirmelerini, yurtdışındaki kârlarının transferlerini sağlayacaktır.

Amerika’nın da İngiltere’den sonra oran düşürerek vergi rekabeti kervanına katılacağı anlaşılıyor. Bunu diğer ülkelerinde takip edeceğini beklemek yanıltıcı olmayacaktır.

Planın diğer önemli bir ayağı veraset ve intikal vergisinin kaldırılmasıdır. Yıllık toplanan federal veraset ve intikal vergisi toplamı 2015 yılı için 24.841.250.000 US dolardır. Servet transferleri üzerinden alınan verginin kaldırılması da önemli ölçüde büyük servet sahipleri bakımından avantaj yaratacaktır.

Özü itibariyle Trump’ın vergi planının orta sınıftan daha çok üst gelir ve servet sahipleri bakımından önemli sonuçlar doğuracağı anlaşılmaktadır. Planın uluslararası vergilendirme ve vergi rekabeti bakımından da sonuçlar doğurması beklenir. Planın yasalaşıp uygulamaya alınıp alınamayacağını zaman gösterecek.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.