Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
05 Mayıs 2013Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
3606OKUNMA

Trafik Para Cezaları Muayeneye Engel midir?

Trafik para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda takip ve tahsil edilmesi zorunluluğu bulunduğundan, aracın satış veya devir işlemlerinde ve fenni muayenesi için araç sahibinin vergi dairesine başvurması sırasında motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte varsa trafik para cezasının da tahsil edilmesi gerekmektedir. 

Tutanakların Araç Sahibi Adına Düzenlenmesi

Trafik kurallarına aykırı davranışları nedeniyle ilgililer tarafından düzenlenen trafik para cezası araç sahibi adına tanzim edilmişse ya da aracın sürücüsü tespit edilemediği için tescil plakasına göre ceza kesilmiş ise kesilen cezaların araç sahibinden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Tutanakların Sürücü Adına Düzenlenmesi

Araç sahibi adına düzenlenmeyen trafik idari para cezası tutanakları, ilişik kesme belgesinin verilmesine ve aracın fenni muayenesinin yapılmasına engel teşkil etmemekte olup, süresinde ödenmeyen söz konusu cezalar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda adına ceza tutanağı düzenlenen kişiden tahsil edilmektedir.

2918 sayılı Kanun ,115. mad. 20.06.2002 tarihli ve 2002/8 Seri No.lu Uygulama İç Genelge          

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sorabilirsiniz

  • Y
    Yılmaz mercan
    Aracımin trafik cezası ve bandrol borçları var taksitlendirme yaptım ama ödeyemedim Muayene yaptırabilmek için izlemem gereken yol nedir
    VERGİALGI

    Vergi borcunuzu ödememeniz durumunda taşıt muayenesi yaptıramazsınız. Borcunu ödemiş olmanız gerekiyor.

Soru Sor