Ahmet Metin AYSOY
Ahmet Metin AYSOY

Yurt Dışında Hastalık Raporları

820

Yurt dışına görevli olarak işverenleri tarafından gönderilen sigortalıların, yurt dışında bulundukları sırada hastalanmaları halinde, alacakları istirahat raporlarına istinaden iş göremezlik ödeneği almaları mümkündür. Yurt dışından alınacak istirahat raporları ile ilgili SGK uygulaması şu şekildedir;

Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formlarla/belgelerle Kuruma (SGK) bildirilen istirahat raporları aynen kabul edilir. 

Hangi ülkelerle hastalık sigortasını da kapsayacak şekilde anlaşmamız var sorusu akla gelebilir. 

Söz konusu ülkeler; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, K.K.T.C., Makedonya, Azerbaycan, Romanya, Çek, Bosna - Hersek, Arnavutluk, Lüksemburg, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve İtalya.

Peki, sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerden alınacak istirahat raporları geçerli mi?

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (SSK’lı) sigortalı olup, işverenleri tarafından yurtdışında görevlendirilen sigortalılara verilen istirahat raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun, ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde geçerli sayılacak; Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucusu hekiminin veya sağlık kurullarının ayrıca onayı aranmayacaktır.

YASAL UYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.