Ahmet Metin AYSOY
Ahmet Metin AYSOY

Asgari İşçilikte Yeni Düzenleme

515

İhale konusu işlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitesince yapılan araştırma sonucunda Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliğinin 110 uncu maddesine göre tespit edilen ve SGK ‘ya bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesi uyarınca hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunmaktadır.

Yukarda belirtildiği üzere, ihale konusu işlerde asgari işçilik değerlendirmesi yapılması zorunludur. Ancak, bu kurala, 12.1.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bir istisna getirildi.

Yeni düzenlemeye göre;

Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde asgari işçilik değerlendirmesi yapılmayacaktır.

YASAL UYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.