Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
23 Aralık 2012Ahmet Metin AYSOY
154OKUNMA

Sigorta Başlangıç Tarihi

5510 sayılı yasanın Geçici 9. maddesi uyarınca 8.9.1999 tarihinden 30.4.2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; kadın ise 58, erkek ise 60 yaş koşuluna tâbiler.

 

Bu yaş koşulu, 30.4.2008 tarihinden sonra işe girenler için yıllara göre kademeli olarak artırıldı. Böylece 8.9.1999 tarihi öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı emeklilik rejimi oluştu.

 

8.9.1999 tarihi öncesi emeklilik rejimi, 8.9.1999 tarihi sonrasına göre yaş başta olmak üzere avantajlı koşullar taşıyor.

 

Öte yandan, 5510 sayılı yasanın 41. maddesi uyarınca, sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için hizmet borçlanması yapılması halinde, sigortalı başlangıç tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Bu durumda, 8.9.1999 tarihinden sonra işe girenler hizmet borçlanması yoluna giderek, sigortalılık başlangıç tarihini 8.9.1999 tarihi öncesine çekme imkânına sahip olabilirler. Ayrıca, borçlanılan süre kadar da prim gün sayıları artar.

 

Bu itibarla, borçlanma ile sigortalılık başlangıç tarihinin borçlanılan süre kadar geriye çekildiği süreleri belirtmekte fayda var. Bunlar, Sigortalılığın başlangıç tarihinden önce geçmek koşuluyla:

 

a) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler,

 

b) 3201 sayılı yasa uyarınca yurt dışı borçlanmasına konu teşkil eden süreler,

 

c) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

 

d) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

 

e) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri.

 

(Mevzuat: 5510 sayılı Kanun: 24, 41. maddeler, geçici 9. madde, 3201 sayılı Kanun, 5. madde, 4447 ve 4759 sayılı Kanunların emeklilik ile ilgili hükümleri.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.