Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
06 Temmuz 2018Ahmet Metin AYSOY
58OKUNMA

Sigara Meslek Hastalığının Teşhisini Zorlaştırabilir.

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir (5510 sayılı Kanun Madde 14).

Meslek hastalığına tutulduğu sağlık kurulu raporu ile belirlenen sigortalıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır (5510 sayılı Kanun Madde 16).

Sigara içmek, bazı hastalıklarda, hastalığının sigortalının çalıştığı işten mi, yoksa, uzun süre sigara kullanımından mı kaynaklandığının tespitini zorlaştırmakta, sigortalının hak kaybına uğramasına neden olabilmektedir.

İşte örnek bir yargı kararından bir alıntı:

‘’……….Ancak anılan kusur raporunda, pnömokonyoz teşhisi konulan sigortalıda meydana gelen maruziyete, tanının konulmasına esas teşkil eden ilgili meslek hastalıkları hastanesi raporunda da belirtildiği üzere, sigortalının yaşam tarzının, özellikle uzun ve yoğun sigara kullanımının etkisi bulunup bulunmadığı hususu tartışılmamıştır.(Y10HD 08.04.2014 Esas : 2013/14387Karar : 2014/8146 )’’