Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
09 Şubat 2014Ahmet Metin AYSOY
225OKUNMA

SGK Primleri Yatırılmayan İşçi Tazminatlarını Alabilir mi?

Çok sorulan bir konu. İşverenin sigorta primlerini eksik veya hiç yatırmaması, işçiye sözleşmesini feshederek, ihbar ve kıdem tazminatı alma hakkı verir mi?

Bu sorunun cevabını, Yargıtay 9. HD, 21.09.2010 tarih ve E. 2010/26375, K. 2010/25219 Sayılı kararında bulmak mümkündür.

ÖZETİ: Davacı işçi haklı nedenle sigorta primlerinin yatırılmadığından, davalı şirkete bildirimde bulunarak mehil de tanımak suretiyle is sözleşmesini fesih nedenine dayanmıştır. Davalılar ise devamsızlık nedeniyle tutulan tutanaklara dayanarak haklı nedenle iş sözleşmesinin feshedildiğini savunmuştur. 2006/498 E sayılı hizmet tespiti dosyası arasında bulunan davacı tarafından işyerine ve Sigorta Müdürlüğüne verilen 27.09.2006 tarihli dilekçelerden sigorta primlerinin yatırılmaması sebebiyle devamsızlık tarihinden önce işten 15 gün mehil vermek suretiyle ayrılacağını bildirdiği açıkça anlaşılmaktadır.

Davacının sigorta primlerinin ödenmesi noktasında işverence yasal yükümlülüğün yerine getirilmemesi davacı işçi açısından haklı fesih nedenini oluşturur. Davacı işçi lehine kıdem tazminatına hükmedilmiş olması yerindedir. Ancak, iş sözleşmesini haklı nedenle de olsa fesheden işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Mahkemece ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.

Yukarıda belirtilen karara göre;

1- Sigorta primleri yatırılmayan işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.
2- İhbar tazminatını alamaz.
3- (En az bir yıl çalışması varsa) Kıdem tazminatını alır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor