Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
18 Aralık 2016Ahmet Metin AYSOY
484OKUNMA

SGK Prim Borcuna ve İdari Para Cezalarına İtiraz Usulü

SGK prim borcuna itiraz ile idari para cezalarına karşı SGK’ya itiraz etme süreleri ve itirazın reddedilmesi halinde karara karşı dava için başvurulacak mahkemeler farklıdır. 

1- Prim borcuna itiraz

  • Prim borcunun tebliğ edildiği tarihten itibaren işverence bir ay içinde, borcu tebliğ eden üniteye itiraz edilmesi icap etmektedir.
  • İtiraz takibi durdurur.
  • İtiraz incelenerek 30 gün içinde karara bağlanır.
  • İtirazın reddedilmesi halinde, kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işveren iş mahkemesinde dava açabilir.
  • Dava açmak takibi durdurmaz.

2- İdari para cezasına itiraz

  • İdari para cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde borcu tebliğ eden üniteye itiraz edilmesi gerekmektedir. (Cezanın tebliğinden itibaren on beş günlük süre içinde cezaya itiraz etmeden önce cezanın tamamı ödenirse cezanın dörtte biri indirilir. Cezanın ödenmesi SGK’ ya itiraz edilmesi ve mahkemede dava açmaya engel değildir.)
  • İtiraz takibi durdurur.
  • İtiraz incelenerek 30 gün içinde karara bağlanır.
  • İtirazın reddedilmesi halinde, kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde idare mahkemesine dava açılabilir.
  • Dava açmak takibi durdurmaz.
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.