Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
30 Aralık 2012Ahmet Metin AYSOY
328OKUNMA

Sanatçılar ve işverenleri açısından sosyal güvenlik

25/02/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 5510 sayılı Kanun'a eklenen ek 6'ncı madde ile ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile kanunun 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigorta primlerini 30 gün üzerinden kendileri ödeyerek sigortalılıklarını sağlama imkanı getirilmişti.

Konuyu iyi anlaşılması için maddeler halinde açıklayalım:

1- 1/3/2011 tarihinden itibaren, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarların bir ay içinde 10 günden az çalışmaları halinde, primlerini işverenleri ödemeyecektir. Sigortalılar, primlerini kendileri ödeyeceklerdir.

2- Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, "Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi"ni bağlı bulunulan meslek birliği veya sendika ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın merkez ve taşra birimlerince onaylanarak, sanatçı ve işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ikamet edilen ildeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- Bu sigortalılar, hizmet akdi kapsamında tam ay çalışmış gibi sigortalı sayılacaktır. 2012 yılı için her ay 19 gün üzerinden prim ödeyecek, 30 gün prim ödemiş gibi hizmet kazanacaklardır. 2013 yılı için 20 gün, 2014 yılı için 21 gün üzerinden prim ödeyeceklerdir. Bu rakam 30'u geçmemek üzere her yıl bir puan artırılacaktır.

4- İsterlerse, işsizlik sigortası primi ödeyerek, işsiz kaldıklarında işsizlik ödeneğinden faydalanacaklardır.

5- SGK'dan emekli aylığı alan, 10 günden az çalışan sigortalılar, prim ödemeden çalışacaklardır.

6 -Bir ay içinde 10 gün ile 30 gün arasında çalışanların primlerini işverenleri ödeyecektir. Sigortalılar, isterlerse 30 günden arta kalan günlerini kendileri isteğe bağlı sigorta kapsamında ödeyecekler veya borçlanabileceklerdir.

(Konuyla ilgili kanun maddeleri: 5510 sayılı Kanun, 41. madde, ek 6. madde, geçici 29. madde.)

(Dünya Gazetesi’nde 28.11.2012 tarihinde yayınlanmıştır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor