Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
13 Haziran 2018Ahmet Metin AYSOY
48OKUNMA

Ramazan Bayramında Çalışmayı Kabul Etmezsem Ne Olur?

Bayramda işçinin çalışmayı kabul etme zorunluluğu olup olmadığına ilişkin düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. Maddesinde düzenlenmiştir.

Anılan madde hükmüne göre:

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Anlaşılacağı üzere, toplu iş sözleşmenizde veya iş sözleşmenizde işverenin talep etmesi halinde genel tatil günlerinde çalışmanız gerektiğine ilişkin hüküm varsa, işverenin istemesi durumunda çalışmak mecburiyetindesiniz. Bu durumda, işverenden izin almaksızın veya geçerli bir mazeretinizin bulunmamasına rağmen bayramda işe gelmezseniz, işvereniniz devamsızlığınız nedeniyle yaptırım uygulayabilir.

İş Kanunu’nun 25/g maddesi uyarınca, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işverenin ihbar ve kıdem tazminatı ödemeksizin iş sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır.