Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
18 Eylül 2017Ahmet Metin AYSOY
414OKUNMA

Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresi Dışında Verilmesi-2

Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verilmesi halinde, bu belgenin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca işleme alınıp alınmayacağı veya ne şekilde işleme alınacağı konusunda ki soruları ve tereddüt edilen hususları ele aldığımız yazı dizisine devam ediyoruz.

Düzeltme amaçlı olarak belgenin sonradan verilmesi
Belge türü veya kanun numarası hatalı düzenlenmiş belgenin gönderildikten sonra, belge türünün veya kanun numarasının hatalı olduğunun fark edilmesi halinde; düzeltme amaçlı olarak  belge türü veya kanun numarası hatalı düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte, doğru belge türü veya kanun numarası seçilmek suretiyle asıl veya ek nitelikte aylık prim hizmet belgesinin gönderilmesi durumunda,  incelemeye sevk edilmeksizin işleme konması için;  iptal nitelikteki belge ile asıl veya ek nitelikteki belgede kayıtlı sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olması gerekmektedir.

Fiili hizmet zammı kazandırılması
Sonradan düzeltme amaçlı verilen belge ile fiili hizmet süresi zammı kazandırılması halinde, söz konusu belgenin işleme alınması için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrolle görevli memurlarının incelenmesinin gerekip gerekmeyeceğine, belgenin yasal verilme son tarihi üzerinden üç geçip geçmediği hususu belirleyici olmaktadır. Şöyle ki;

Üç aylık süre geçmemiş ise
Düzeltme amaçlı olarak ve yasal süresi geçirildikten sonra üç ay içinde SGK’ ya verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile sigortalıya fiili hizmet süresi kazandırılıyorsa incelemeye gidilmeden belgeler işleme konacaktır.

İncelemeye gidilmemesi için; üç aylık sürenin geçirilmemiş olması koşulunun yanı sıra, şüpheli bir durumun olmaması, sigorta girişlerinin zamanında yapılmış olması veya sigorta girişlerinin süresi geçirilse bile aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte sigorta girişlerinin yapılmış olması şartları da aranmaktadır.

Üç aylık süre geçtikten sonra
Düzeltme amaçlı olarak ve yasal süresi geçirildikten sonra üç aylık süre de geçirildikten sonra SGK’ ya verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile sigortalıya fiili hizmet zammı kazandırılıyorsa, belgeler incelemeye sevk edilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca iş yerinde yapılacak inceleme ve tespitlere göre, prim ve hizmet belgesinin işleme konup konmayacağına karar verilecektir.

Son olarak belirtmek istediğimiz husus, işyerinde fiilen yapılan tespitler sonucunda prim ve hizmet belgesinin doğru olduğuna karar verilmesi durumunda,  tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla bir yıllık süre içinde kalan prim ve hizmet belgeleri işleme alınabilecektir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor