Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
08 Ekim 2017Ahmet Metin AYSOY
172OKUNMA

Nasıl Daha Fazla Emekli İkramiyesi Alınır?

Devlet memurları için emekli ikramiyesi hesaplama yöntemi aynı; ancak daha fazla emekli ikramiyesi almak için yaş haddinden kurumunuzun sizi emekliye sevk etmesini beklemeniz yeterli.

Şöyle ki;

Yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere,  aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir.

Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir (5434 Sayılı Kanun Madde 89)

Sözün özü, işinizi seviyor ve sağlığınız elveriyorsa, yaş haddinden emekliye sevk edilmenizi beklemekle daha fazla emekli ikramiyesi alabilirsiniz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.