Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
17 Nisan 2019Bülent TAŞ
341OKUNMA

Mart 2019 Bütçe Vergi Gelirleri Performansı

Bütçe vergi gelirleri 2019 Mart ayında da kan kaybetmeye devam ediyor. Mart ayında vergi gelirleri artış oranı 2019 yılı için öngörülen artış oranının çok altında kalmakla yetinmeyip toplamda bir önceki yılın aynı ayında tahsil edilen vergi gelirlerinin bile altında kalmıştır. Aşağıdaki tabloda, 2019 yılının Mart ayı vergi gelirleri tahsilatı bir önceki yılın aynı ayı ile 2019 yılının ilk çeyrek vergi gelirleri tahsilatı da bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı ve bütçe hedefleri ile kıyaslamalı olarak yer almaktadır.


Kaynak: Kamu Hesapları Bülteni

Tabloyu özetleyecek olursak Mart ayında Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Tapu Harç tahsilatları bir önceki yılın aynı ayında yapılan tahsilatın altında kalmıştır. Aynı durum 2019 yılının ilk çeyreği için de geçerlidir.

Ayrıca birkaç kalem hariç vergi gelirleri ilk çeyrekte bütçede öngörülen artış oranının çok altında bir performans göstermektedir. 2019 bütçesinde hedeflenen vergi gelirleri tutarını 2018 yılı aylık gerçekleşme oranları çerçevesinde dağıtarak baktığımızda, ilk çeyrekte toplanması hedeflenen vergi tutarının 177,5 Milyar TL olduğu oysaki toplanabilen vergi tutarının 154,2 Milyar TL de kaldığı anlaşılmaktadır.

2019 yılının gelecek aylarında vergi gelirleri tahsilatının ilk çeyrekte oluşan bu sapmayı telafi etmesi mümkün görünmüyor. Önümüzdeki dönemde tartışmaların, ekstra gelir önlemi mi, daha fazla borçlanma mı konusu üzerine yoğunlaşacağını düşünüyorum.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.