Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
28 Kasım 2015Ahmet Metin AYSOY
459OKUNMA

Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışanlar Fazla Sürelerle Çalışma Yapabilir mi?

İlginç bir soru:

Haftada 15 saat part-time çalışıyorum. Ancak, geçen hafta 40 saat çalıştım. Fazla çalışmam karşılığı ne kadar alırım?

Cevap:

Kısmi süreli çalışanlara fazla sürelerle çalışma yaptırılıp yaptırılamayacağına ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanununda bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak, İş Kanununa ilişkin “Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde” bu konuda düzenleme öngörülmüş kısmi sürelerle çalışanlara fazla sürelerle çalışma yaptırılamayacağı belirtilmiştir (Yön.m.7/2).

Ancak bu yasağa rağmen işçi fazla saatlerle çalışma yapmış ise;

Çalıştığı saatten fazla çalışmanın kırkbeş saate (haftalık yasal çalışma süresine) kadar olan çalışma süresi fazla süreli çalışma olup, yüzde yirmibeş artırımlı ödenmelidir. (1)

Yargıtay'a göre, iş sözleşmesi ile kararlaştırılan haftalık yirmi iki buçuk saatten fazla çalışmanın kırkbeş saate kadar olan çalışma süresi fazla süreli çalışma kabul edilerek ücret alacağı buna göre hesaplanmalıdır. (2)

(1) İş Hukuku Dersleri, Prof.Dr. Nuri Çelik, Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu, Prof.Dr. Talat Canbolat

(2) Yarg.22 HD., 9.3.2014, E.2013/3027 K.2014/7495 Çalışma ve Toplum

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.