Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
21 Temmuz 2013Ahmet Metin AYSOY
147OKUNMA

Kayıt Dışı İstihdam Hangi Teşvikleri Etkiler/Etkilemez?

Bir işyerinde, kayıt dışı işçi çalıştırıldığının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilmesi halinde, bir kısım sigorta prim teşvikinden yararlanma hakkı bir yıl süre ile askıya alınmaktadır. Buna karşılık, bir kısım sigorta prim teşviklerinden yararlanma hakkını, kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespit edilmesi hiçbir şekilde etkilememektedir.

 

A- Kayıt dışı istihdamın tespit edilmesi halinde bir yıl süreyle faydalanma hakkı askıya alınan sigorta prim teşvikleri:

- 5510 sayılı Yasa’nın 81’inci maddesinde öngörülen 5 puanlık prim indirimi,

 

- Yatırımlarda devlet yardımı ile ilgili 2012/1 sayılı Tebliğ’de yer alan teşvik

 

- 4447 Sayılı Yasa’nın geçici 10’uncu maddesinde belirtilen teşvik,

B- Kayıt dışı istihdamın tespit edilmesi durumunda bile yararlanmaya devam edilecek sigorta prim teşvikleri:

- 4857 Sayılı Yasa’nın 30’uncu maddesinde öngörülen teşvik,

 

- 5746 sayılı Yasa’nın 3’üncü maddesinde yer alan teşvik,

 

- 5225 sayılı Yasa’nın 5’inci maddesinde belirtilen teşvik,

 

- 4447 sayılı Yasa’nın 50’inci maddesinde geçen teşvik,

 

- 5084 sayılı Yasa’nın 4’üncü maddesinde bahsedilen teşvik.

 

Sigortasız işçi çalıştırılmasının tespiti halinde; bir kısım sigorta prim teşviklerinden faydalanılma hakkının bir yıl süre ile askıya alınmasına karşılık, bir kısım sigorta teşviklerinden yararlanmaya devam edilmesi, çelişki teşkil etmektedir. Bu çelişkiyi giderecek yasal düzenleme yapılması yerinde olacaktır.

 

(Dünya Gazetesinde 20 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanmıştır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.