Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
01 Temmuz 2013Ahmet Metin AYSOY
208OKUNMA

Kayıt Dışı İstihdam Engelli Sigortalı Prim Desteğini Nasıl Etkiler?

4857 sayılı Kanunu’nun 30’uncu maddesinde belirtilen engelli sigortalı istihdamı prim desteği ile 6311 sayılı Kanun’la değiştirilen, 5510 sayılı Kanunu’nun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteği birlikte uygulanabilmektedir. Öte yandan, bir iş yerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespit edilmesi, bu iş yerinde 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinde belirtilen engelli sigortalı istihdamı prim desteğinin uygulamasına engel değildir. Ancak, kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinin ise bir yıl süreyle uygulanması mümkün değildir.

 

Örnek- Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1 olan A Anonim Şirketi’nce, 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi kapsamına giren 2 engelli sigortalı çalıştırıldığı ve engelli sigortalılara ilişkin 2013/Mart ayı aylık prim ve hizmet belgesinde prime esas kazanç tutarlarının toplamının 4 bin TL olduğunu ve bu iş yerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespit edildiğini varsayalım.

 

Teşvik öncesi toplam prim: 4.000 x 33.5 / 100 = 1.340 TL

 

Teşvik tutarı (4857 sayılı Kanun madde 30 ): 978.60 (asgari ücret) x 2 x 19.5/100= 381.65 TL

 

Ödenecek prim: 1.340 – 381.65 = 958,35

 

Aynı örnekte kayıt dışı istihdamın söz konusu olmaması halinde:

 

Teşvik öncesi toplam prim: 4.000 x 33.5/100 = 1.340 TL

 

Teşvik tutarı (5510 sayılı Kanun madde 81 ): 4.000 x 5/100=200 TL

 

İşveren hissesi: 19.5-5=14.5.,

 

Teşvik (4857 sayılı Kanun madde 30): 978,60 x 2 x 14,5/100=283,80 TL

 

Teşvik toplamı: 200+283,80 = 483,80 TL

 

Ödenecek prim: 1.340-483,80 = 856.20 TL.

 

(Dünya Gazetesi’nde 28 Haziran 2013 tarihinde yayınlanmıştır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor