Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
23 Haziran 2013Ahmet Metin AYSOY
215OKUNMA

İşvereniniz Sigorta Bildiriminizi Yapmazsa?

Bir hizmet sözleşmesi ile işverene bağlı olarak çalıştınız. İşveren sizin sigortalı olarak bildiriminizi yapmadı. Hizmetinizi saydırmak için izleyeceğiniz yol:

 

1- Hizmetinizin geçtiği yılın sonundan itibaren en geç beş yıl içinde iş mahkemesine başvurarak, hizmet tespit davası açmalısınız.(Hak sahibi vefat etmişse davayı dul ve yetimler de açabilir)

 

2- Davada işverenle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nu da hasım göstermelisiniz. (Çalıştığınız süreler içinde işyeri el değiştirmiş ise, bu sürelere ilişkin bütün işverenlerinizi, SGK ile birlikte hasım göstermeniz gerekir.)

 

3- Davada tanık dinleterek /belge göstererek hizmetinizi kanıtlayabilirsiniz.

 

4- Hizmetinizi kanıtlayarak davayı kazandınız. Mahkeme kararı da kesinleşti. Ancak, mahkeme kararı ile tespit edilen hizmet sürenize ilişkin primlerin sizden ve işvereninizden tahsil edilememesi halinde, bu süreler yaşlılık aylığı taleplerinizde dikkate alınacak mı?

 

Bu sorunun cevabı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 16.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Genelgesi ile çözüme kavuştu. Bu Genelge ‘ye göre, hizmet tespit davasıyla kanıtlanan hizmet sürelerine ilişkin primler tahsil edilemezse dahi, bu hizmet süreleri yaşlılık aylığı taleplerinde dikkate alınacaktır. Bu Genelge ’den evvel, hizmet tespit davasıyla ispatlanan sürelere ilişkin primler tahsil edilmedikçe, bu süreler yaşlılık aylığı taleplerinde dikkate alınmıyordu. Ancak, Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesinin (13.12.2010 gün ve 2010/13035.E.., 2010/16459.K..) Kararında, hizmet tespit davasıyla kazanılan gün sayısının, prim ödenmese dahi, hükmün kesinleşmesinden sonra,  Sosyal Güvenlik Kurumu açısından bağlayıcı olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Bu karara uygun olarak, SGK uygulamayı sigortalı lehine değiştiren, yukarda bahsettiğimiz Genelgeyi yayınladı.

 

Sonuç olarak, hizmet tespit davası kararı ile kazanılan gün sayısı, tespite ilişkin hükmün kesinleşmesinde sonra, bu sürelere ait prim ödenmezse bile, yaşlılık aylığı taleplerinde dikkate alınacaktır.

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor