Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
15 Eylül 2013Ahmet Metin AYSOY
373OKUNMA

İşverenin İş Yerinde Eşini Çalıştırması

Bu yazımızda, işverenin iş yerinde eşini çalıştırmasının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından doğuracağı sonuçlar ele alınacaktır.

 

1- Sosyal Güvenlik Boyutu

İşverenin işyerinde eşini ücret karşılığında veya ücret ödemeksizin çalıştırması ayırımına göre, konunun sosyal güvelik boyutu farklılık göstermektedir.

 

Bir işverenin işyerinde ücret karşılığı çalışan ve ücretleri işyeri kayıt ve belgelerine usulüne uygun bir şekilde intikal ettirilen eş, 5510 sayılı Yasa’nın 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılacaktır. Eş için 5510 sayılı Yasa’nın 8’inci maddesi uyarınca, işe giriş bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.

 

5510 sayılı Yasa’nın 6’ıncı maddesi hükmüne göre, herhangi bir ücret ödenmeyen eş ise sigortalı sayılmayacaktır. Bu nedenle, Sosyal Güvenlik Kurumu’na herhangi bildirimin yapılması söz konusu olmayacaktır.

 

2- Vergi Boyutu

Eş adına nakden veya hesaben herhangi bir aylık veya ücret ödemesinde bulunulması dolayısıyla, işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi ve sigorta primlerinin yatırılması halinde ücretin ödenmiş olduğunun kabul edilerek, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu gereğince ödemenin gelir vergisi kesintisine tabi tutulması ve kesilen bu vergilerin muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

 

Öte yandan, eşe yapılan ücret ödemeleri, Gelir Vergisi Kanunumuz açısından gider olarak kabul edilmediğinden, bu ödemelerin yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilerek üzerinden gelir vergisi ödenmesi icap etmektedir.

 

Eş adına nakden veya hesaben herhangi bir aylık veya ücret ödemesinde bulunulmaması nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılmaması, dolayısıyla sigorta priminin yatırılmasının söz konusu olmaması halinde, gelir vergisi kesintisinin de yapılması söz konusu olmayacaktır.

(Konunun vergi boyutuyla ilgili olarak Yusuf Yalçın Göktürk tarafından yazılan ve sitemizde yayınlanan “Yanınızda eşiniz mi baldızınız mı çalışsın” yazısını da öneriyoruz. http://www.vergialgi.net/vergi-haber/yaninizda-esiniz-mi-baldiziniz-mi-calissin/)

 

YASALUYARI : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları yazara aittir. Yazar adı ve "vergialgi.net" internet sitesi adı kullanılmadan alıntı yapılamaz.

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor