Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
04 Mayıs 2014Ahmet Metin AYSOY
230OKUNMA

İşverence, Yurt Dışında Görevlendirilen Personelin Sağlık Giderleri

18.4.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, “Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği’”nin işveren tarafından yurt dışında görevlendirilen personelin sağlık giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması ile ilgili hükümleri yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

1- Daimi veya geçici görevlendirme ayırımı
Geçici görevle yurt dışına gönderilenlerin 5510 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde sayılan sağlık hizmetleri acil hâllerde, 

Sürekli görevle gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde sayılan sağlık hizmetleri acil hal olup olmadığına bakılmaksızın,

yurt dışında sağlanır.

Daimi olarak altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilmeleri durumu, sürekli görevle yurt dışına gönderilme sayılır.

2- Başvuru ve ödeme işlemleri
Sağlık hizmeti giderleri, öncelikle işverenleri tarafından ödendikten sonra, yurt dışında görevli olduklarına dair belge ile birlikte mahalli konsoloslukta tasdikli rapor ve sair belgelere dayanılarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanacak tutar, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı geçemez. Aşan kısmı, işverenlerince karşılanır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödemeler, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden yapılır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor