Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
22 Temmuz 2019Ahmet Metin AYSOY
345OKUNMA

İşe İade Hakkınızı Kaybetmemek İçin Dikkat!

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.
Arabulucuya başvurmak için ön görülen söz konusu bir aylık süre hak düşürücü süredir.

Bu noktada çalışanların hak kaybına uğramamak için dikkat etmeleri gereken önemli bir husus şudur: Şayet, işveren iş sözleşmesini ihbar öneli vererek feshetmiş ise, arabulucuya başvurma süresi ihbar önelinin sona ereceği tarihte değil, işverenin fesih bildirimini işçiye tebliğ ettiği tarihten başlar.  

Bu nedenle, arabulucuya başvurmak için ihbar önelinin sona ereceği tarihi beklemek hatasına düşmeyin. İşverenin fesih bildirimini tebliğ aldığınız tarihten itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurmanız gerekir.

Öte yandan, fesih bildirimine karşı idari itiraz yolu öngören personel yönetmeliği ya da sözleşme hükümleri de, arabulucuya başvurmak için tanınan bir aylık süreyi kesmez.

Bu nedenle, önce feshe karşı idari itirazımı yapayım, reddedilirse arabulucuya başvururum hatasına düşmeyin.

Ayrıca, işçinin hastalığı nedeniyle rapor alması da, arabulucuya başvuru için yasada belirlenmiş bir aylık hak düşürücü süreyi durdurmaz.
Bu nedenle, hastalık raporumun bitiminde arabulucuya başvururum hatasına da düşmeyin. Raporu dikkate almadan, fesih bildirimini tebliğ aldığınız tarihten itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurun.

- 4857 sayılı İş Kanunu Madde 17……..20
- Yargıtay 9.HD. 12.5.2015 gün, 2015/30965 E,  2016/12013 K, 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor