Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
19 Temmuz 2016Ahmet Metin AYSOY
1473OKUNMA

İşe Giriş Tarihi Nasıl Düzeltilebilir? İdari Para Cezası Nasıl İndirilir?

İşverenlerin ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunu ileri sürmeleri halinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunun işverenlerce kesin delillerle ispatlanması ve ünitece ( sosyal güvenlik merkezi) de işverenler tarafından ibraz edilen belgelere göre işe giriş tarihinin hatalı yazıldığının anlaşılması halinde, itirazlar kabul edilip işe giriş tarihi ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılır..

Ünitece yapılacak değerlendirmede işe giriş bildirgesinde düzeltilmesi istenen tarihe ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalı adına yapılan bildirim bulunup bulunmadığı, sigortalının çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde çalışmaya başladığını Kuruma sigortalı bildirim belgesini verip vermediği hususu değerlendirilerek işlem yapılacak işverenin sunduğu belgeler ile Kurum kayıtlarının birbirini doğrulması halinde gerekli düzeltmeler yapılacak, işveren bildirimlerinde tereddüt ve şüphe duyulması halinde konu, Kurumun denetim ve kontrolle gerekli memurları tarafından araştırılarak, düzenlenecek rapor sonucuna göre işlem yapılacaktır.

Örnek- 2.5.2016 tarihli işe giriş bildirgesi 3.5.2016 tarihinde SGK’ ya verilen sigortalının işvereni daha sonra SGK’ ya yaptığı itirazda işe başlangıç tarihinin 9.5.2016 olduğunu belirtmiştir. Aylık prim ve hizmet belgesinde yapılan inceleme neticesinde, sigortalının işe giriş tarihinin işverenin bildirim tarihini doğruladığı anlaşılmış olup, işverenin talebi doğrultusunda işe giriş tarihinde düzeltme yapılacaktır.

Ancak, yapılan inceleme veya araştırma sonucunda, aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalının işe başlangıç tarihinin 28.4.2016 tarihi olduğunun tespit edilmesi halinde ise, işe başlangıç tarihi 28.4 .2016 olarak düzeltilecek, bu defa geç verilmiş duruma düşen işe giriş bildirgesinden dolayı işverene 1 aylık asgari ücret tutarında  idari para cezası uygulanacaktır,

İşe giriş bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezanın ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, ceza dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanmaktadır.

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez.

Örnek: 2016 yılında bir sigortalı için işe giriş bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra 30 gün içinde verildiğini ve tebliğ edilen cezanın da, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödendiğini varsayalım.

1/4 indirim uygulaması  1.647 TL (asgari ücret) X 1/ 4 =  411,75 TL

3/4    indirim     uygulaması  411,75  X   3/4 =  309  TL ceza tahsil edilecektir.

Kaynak 5510 sayılı Yasa Madde 102 

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru Sorabilirsiniz
  • C
    Canan Kişin
    Benim normalde işe ilk giriş tarihim haziran 1999 ama haziran 2000 olarak geçmiş bunu nasıl düzeltebilirim
    VERGİALGI

    Vergi ile ilgili ise bağlı olduğunu vergi dairenize, sosyal güvenlik ise sosyal güvenlik hizmet merkezine başvuru yapmalısınız.

Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.