Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
12 Ocak 2014Ahmet Metin AYSOY
343OKUNMA

İşçinin Ücret ve Tazminatının Haczedilmesi

Kredi kartı borçlusu çalışanların, bu günlerde sık sorduğu husus, ‘’ ücret, ikramiye ve tazminatımın ne kadarı haczedilebilir?’’

Bu yazımızda, işçi ücret, toplu sözleşme farkı, ikramiye, ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerinin haczedilmesi konusunu ele alacağız.

Net ücretin dörtte biri haczedilebilir. (4857 sayılı İş Kanunu, madde 35, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, madde 83 )

Birden fazla haciz varsa sıraya konur.

İşçinin ücretinin ödendiği bankaya borcu olduğu için bankanın ücretin tamamını bloke etmesi yukarda belirttiğimiz yasa maddelerine aykırıdır.

İşçinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine nafaka borcu varsa ücretin dörtte birinden fazlası haczedilebilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 27.12.2004 tarih ve E.2004/22540, K.26972 sayılı kararında, ihbar ve kıdem tazminatının ücret olmadığı bu nedenle tamamının haczedilebileceği belirtilmiştir. Aynı kararda, toplu sözleşme farkı ve ikramiyenin ise ücret sayıldığı, bu nedenle en fazla dörtte birinin haczedileceği, yer almıştır.

Ayrıca, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 83 üncü maddesinde, kısmen haczedilebilecek kalemler(maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, emekli maaşları, sigortalar veya emekli sandıkları tarafından tahsis edilen gelirler)arasında, ihbar ve kıdem tazminatı sayılmamıştır. Bu nedenle, ihbar ve kıdem tazminatının tamamının haczedilebileceği, sonucuna varmak mümkündür.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor