Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
17 Haziran 2015Ahmet Metin AYSOY
203OKUNMA

İşçinin İş Arkadaşının Hatasını Bildirmemesi Haklı Fesih Nedeni

İşyerinde herkes yaptığından sorumludur.

Ancak bazen başkasının hatasını amirlerine bildirmeyen işçi, ağır bedel ödemek durumunda kalabilir.

Diyelim ki, iş arkadaşlarınız sizden önceki vardiyada hatalı üretim yaptı.

Siz vardiyanıza geldiğinizde hatalı üretimi gördünüz. Ancak, amirlerinize haber vermediniz ve hatalı üretim devam etti.

Bunun üzerine, işvereniniz ihbar ve kıdem tazminatınızı ödemeden iş sözleşmenizi feshetti.

Sizde, dava açtınız.

Sonuç ?

Aşağıdaki Yargıtay kararını okuyalım.

“Davacı kendi vardiyasına geldiğinde önceki vardiyada yapılan hatalı üretimi fark etmiş, ancak yetkilileri uyararak üretimi durdurmamıştır.

Hatalı üretime bilerek devam eden işçinin eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış niteliğindedir.

İşveren feshi haklı neden dayanmaktadır.”

(Yargıtay 9’ uncu Hukuk Dairesi, 27.05.2010 tarih ve E.2008/28023, K.2010/14777 sayılı Karar)

Yargıtay, kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesini haklı görmüştür.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor