Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
13 Haziran 2018Ahmet Metin AYSOY
50OKUNMA

İki Tazminat Çakışırsa Hangisi Ödenir?

Aynı fesih sebebine bağlı olarak hem kötü niyet tazminatına, hem de eşit davranma borcuna aykırılık tazminatına hak kazanan işçiye her iki tazminatın verilip verilmeyeceği veya biri ödenecekse hangisinin ödeneceğine ilişkin sorunun cevabını Yargıtay şöyle vermektedir;

‘’Aynı fesih sebebine bağlı olarak iki ayrı tazminata hükmedilebilmesi, ancak kanunun açıkça cevaz verdiği hallerde mümkündür. Oysa, yukarıda bahsedilen 4857 Sayılı Kanun hükümlerinden iki tazminata da hükmedilebileceği sonucuna ulaşılamamaktadır. Bu durumda, aynı olay sebebiyle birden fazla tazminat koşullarının gerçekleşmesi halinde, işçi lehine olan tazminata hükmedilmesi gerekirken, iki tazminata birden hükmedilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Y22HD 29.11.2013 E.2012/29053 - K.2013/27095"