Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
19 Kasım 2017Ahmet Metin AYSOY
171OKUNMA

İdari Para Cezalarında Zamanaşımı-2

İdari para cezalarında tahakkuk zamanaşımını önceki yazımızda ele almıştık. Bu yazımızda tahsilat zamanaşımını ele alacağız.

Sosyal güvenlik idari para cezaları tahakkuk zamanaşımına uğramamış ise, tahsilat zaman aşımına uğrayıp uğramadığını kontrol etmek gerekir.

Tahsilat zaman aşımı, idari para cezanın ödeme süresinin dolduğu tarihten itibaren yasada belirtilen sürenin geçmesi halinde söz konusu olmaktadır.

5510 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 1.10.2008 tarihi ve sonrasında ödeme vadesi dolan idari para cezaları, vadenin dolduğu tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 10 yıl geçmesi halinde zaman aşımına uğramaktadır.

Söz konusu Yasa’nın yürürlüğünden evvel, 6.7.2004 ila 30.09.2008 tarihleri arasında ödeme süresi dolan idari para cezaları, vadenin dolduğu günü takip eden günden başlayarak 10 yıl geçmesi halinde zamanaşımına uğramaktadır.

Dikkat!

Aşağıda sıralanan işlemlerden en az birinin gerçekleşmesi durumunda, zamanaşımının kesilmesinde geçmiş olan süre ortadan kalkar ve kesilmenin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren yeniden işlemeye başlar.

  • Ödeme
  • Haciz uygulanması
  • Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan tahsilat
  • Ödeme emri tebliği
  • Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi
  • Alacağın teminata bağlanması
  • İki kamu idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresince, borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile başvurulması.
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.