Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Dr. Hülya TAMZOK

1968 yılında Kayseri’de doğdu. Kayseri Ticaret Lisesi’nden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde çalışma hayatına başladı.

1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi AnaBilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Macaristan Szechenyi Istvan Egyetem (Györ Üniversitesi)’de üç ay eğitim gördü.

2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal ÇevreBilimleri AnaBilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.

2007 yılında başlayan Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimi Projesi’nde ve  2010 yılında Avrupa Birliği fonlarından kaynak sağlanan “Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması” isimli EFQM Mükemmellik Modeli’ne dayalı projelerde 2007-2013 yılları arasında eğitmen olarak sorumluluk üstlendi.

TAMZOK, 2016 yılından bu yana Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda Gelir Uzmanı olarak iş hayatını devam ettirmektedir.

Aynı zamanda Kal-Der Ankara Şubesi’nde “Gönüllü Eğitmen” statüsündedir.

Hülya Tamzok’a ait yayınlar şunlardır:

 • Tamzok, Hülya.,“Maraton”, (Öykü), Öykü Gazetesi, 12, Sayı,  Eylül 2017.
 • Tamzok, Hülya; Kük, Mustafa; Çobanoğlu, Nesrin., “ A Philosophical Study on
 • Animal Liberation in the Concept of One Health An Ethical Manifesto” konulu Poster,   10 Nisan 2015, Konya Selçuk Üniversitesi 1st Turkish Congress Of One Health  oster Presentations.
 • Tamzok, Hülya; Kük, Mustafa; Çobanoğlu, Nesrin., “Hukuki ve Etik Boyutlarıyla Sokak Hayvanları”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler    Enstitüsü Dergisi,  2013, 4(1), DOI:10,1501/sbeder_0000000056
 • Şahin, Hülya (2006), “Gençlerin Çevre Politikalarının Oluşum Sürecine Katılımı”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler    Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri AnaBilim Dalı, Ankara.
 • Şahin, Hülya ve Erigüç, Gülsün (2001), “Eğitim Durumlarına Göre Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynakları ve Stres Belirtileri, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, Ankara.
 • Şahin, Hülya ve Erigüç, Gülsün (2000), “Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynakları, Belirtiler ve Başa Çıkma Yöntemleri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu.
 • Şahin, Hülya ve Erigüç, Gülsün (2000), “Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stresi:      Belirtiler ve Başa Çıkma Yöntemleri”, 3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü.
 • Şahin, Hülya (1999), “Yönetsel Stres: Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Genel Hastanelerdeki  Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stresi Üzerine Bir Araştırma”, Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi AnaBilim Dalı, Ankara.
 • Şahin, Hülya ve Erigüç, Gülsün (1999), “Yönetsel Pozisyonlarına Göre Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynakları”, II. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Sunduğu Tebliğler

 • 2000: I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi’nde tebliğ sunumu, Hacettepe Üniversitesi.
 • 2000: II. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu’nda tebliğ sunumu, Başkent Üniversitesi.
 • 2000:III. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)’nda tebliğ sunumu, Ankara Üniversitesi.

Verdiği Eğitimler

 • 2016: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda çalışan Vergi Müfettiş Yardımcılarına (B-C-Ç) yönelik “Mükellefle İletişim ve Soruşturma Teknikleri” Eğitimleri verilmiştir.
 • 2016: T. C. Başbakanlık tta Gayrimenkul Anonim Şirketi’nde tüm unvanlardaki çalışanlara Müşteri ile İletişim, Stresle Başa Çıkma ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimleri verilmiştir.
 • 2009-2015: Gelir İdaresi Başkanlığı-Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı vergi dairelerindeki tüm yönetici ve çalışanlara iki yıl süre ile Stresle Başa Çıkma eğitimi; üç yıl süre ile EFQM-Avrupa Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Eğitimleri verilmiştir.
 • 2010-2013: Ankara Defterdarlığı çalışan ve yöneticilerine Stresle Başa Çıkma; İletişim; Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimleri verilmiştir.
 • 2007-2010: Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimi Projesi kapsamında İstanbul, Ankara, Adana, Malatya, Kayseri, Kocaeli, Diyarbakır, Antalya, Denizli, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlıkları ile Ankara, Uşak, Yalova ve Sivas Defterdarlıklarında eğitmen olarak görev almıştır. 

Verdiği Konferanslar                        

 • 2011: Gelir İdaresi Başkanlığı-Uşak Defterdarlığı çalışan ve yöneticilerine “Stresle Başa Çıkma” konulu konferans verilmiştir.

Katıldığı Kurslar:                   

 • Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) “Temel Eğitim ve Uzmanlık Kursları”,  Ankara Üniversitesi.
 • 2003: Macaristan Miskolc Üniversitesi’nde “Madencilik ve Çevre” konulu Kısa Kurs’a Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin “gönüllü” üyesi sıfatıyla katılım.
 • 2007: “Eğiticilerin Eğitimi” Semineri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • 2014: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, “İşaret Dili Eğitimi”.
 • Kal-Der Ankara Şubesi “Süreç Yönetimi” Eğitimi.
 • Kal-Der Ankara Şubesi “EFQM-Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellik Modeli” Eğitimi.

Hülya TAMZOK İngilizce bilmektedir.