Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
27 Nisan 2014
168OKUNMA

Hemoroid Tedavisinde Kullanılan Sprey ve Jelin Terkibi: Çeşitli kimyasallar, %20 ÖTV, %18 KDV

Tedavi için eczaneden satın aldığımız bir ilacın içeriğini incelediğimizde birçok kimyasallara rastlarız.

Eğer kimya, tıp, eczacılık gibi alanlarda uzmanlığımız yoksa doğrusu bunları pek de anlamayız.

Ancak vatandaş olarak, vergi ödeyicisi olarak ÖTV ve KDV kısaltmalarını hemen anlarız. Bunlar; doğumdan ölüme kadar harcarken ödediğimiz harcama vergileri ya da mali tabiriyle dolaylı vergiler olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisidir (KDV).

İlaçta ÖTV yok ancak KDV %8

ÖTV genel olarak; akaryakıt türevlerinde, madeni yağlarda, hava, deniz ve kara taşıma araçlarında, kolalı gazozlarda, alkollü içeceklerde, tütün ve tütün mamüllerinde, beyaz eşya, parfüm, traş köpüğü, saç spreyi, elmas, inci, tv kamerası…. ve diğerlerinde (ÖTV, IV sayılı liste) var olan ve imalatçılar, ithalatçılar ve de satın alanlar (üzerine tescil yaptıranlar) tarafından ödenen bir vergidir.

Her ne kadar imalatçı ya da ithalatçı vergiyi beyan ederek Vergi Dairesine ödese de bu verginin nihai ve gerçek ödeyicisi tüketicilerdir.

Bu kısa açıklamadan sonra konumuzu ilgilendiren boyutuna dönecek olursak; tıbbi ilaçların ÖTV’ye tabi olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler %8 oranında KDV’ye tabidir.

Beşeri tıbbi ürün kapsamında değerlendirilmeyenler ise %18 oranında KDV’ye tutulmaktadır.

Hemoroid tedavisinde kullanılan sprey ve jel

Hemoroid tedavisinde kullanılan sprey ve jelin hangi oranda harcama vergilerine tabi olacağı Gelir İdaresine sorulmuş, Adana Vergi Dairesi Başkanlığı 17.8.2012 tarih ve 84412373-2011-2891-ÖTV-KDV-90 sayılı özelgesiyle şu cevabı vermiştir:

  • Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, hemoroid tedavisinde kullanılan Sprey ve Jelin, Beşeri Tıbbi Ürünler kapsamında olmadığını ve Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olduğunu belirtmiş olduğundan bu ürünler, ilaçların tabi olduğu %8 KDV oranına değil genel oran olan %18 oranına tabi olacaktır.

  • ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede 33.07 GTİP numarasında, “traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)” yer almakta olup ithalatı yapılan Sprey ve Jel (IV) sayılı liste kapsamında yer aldığından ve bu pozisyondaki ürünlerde kullanım yerine göre herhangi bir vergilendirme farkı bulunmadığından, listede karşısında belirtilen oranda % 20 ÖTV'ye tabi olacaktır.

Özetle vergisel açıdan sonuçları irdelendiğinde, ilk bakışta sadece %8 KDV’ye tabi olacağı düşünülen hemoroid tedavisinde kullanılan sprey ve jel gibi ürünler, ilaç olarak değerlendirilmediğinden %18 KDV’ye tabi olmakta, sprey ve benzeri grubuna girdiğinden %20 oranında ÖTV’ye tabi olmaktadırlar.

Bir yanda hayat öbür yanda mevzuat. İşte size fıkra gibi hayatımızdan vergi manzaraları…

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru Sor