Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
06 Eylül 2018Bülent TAŞ
243OKUNMA

Gecikme Zammı Oranı Artırıldı

4 Eylül 2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 62 numaralı Cumhurbaşkanı Kararıyla amme alacakları için geçerli olan gecikme zammı oranı aylık %1,40 tan %2 ye yükseltilmiştir. Yeni oran 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Artırıma rağmen aylık gecikme zammı oranı bankalar tarafından kullandırılan TL ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının altında kalmaktadır. Gecikme zammı her zaman ticari kredi faizlerinin üzerinde bir oran olarak belirlene gelmiştir. Hedef mükellefin ödemesi gereken vergiyi ödemeyerek ucuz bir kredi olarak kullanmasının önüne geçilmesidir.

Aşağıdaki grafikte 2002 yılından buyana aylık kredi faiz oranları ile gecikme zammı oranlarına yer verilmektedir.Grafikte görüldüğü üzere ticari kredilerle gecikme zammı oranı arasındaki makas her zaman geniş tutulmuştur. Ancak, 2012 yılından itibaren bu makas önemli ölçüde daralmış nerdeyse tamamen kapanmıştır. 2018 yılının başından itibaren ise makas tersine dönmüş ticari kredi faizleri gecikme zammı oranını geçmiştir. Son karar ile %2 ye yükseltilmiş olmasına rağmen gecikme zammı oranı hala ticari kredi faiz oranının altındadır.

Anlaşılan Hazine ve Maliye Bakanlığı kredi faizlerindeki artış yönlü seyrin kısa vadeli olduğunu, bir süre sonra kredi faizlerin aşağı yönlü seyretmeye başlayacağını öngörmektedir. Ancak bu gecikme zammı oranının vergi tahsilat oranları üzerinde olumsuz etki yaratma riski bulunmaktadır.