Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
05 Nisan 2015Ahmet Metin AYSOY
183OKUNMA

Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırma Rehberi

Bu rehber, son günlerde gündemi oluşturan, ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırma konusunu basit ve anlaşılır kılma amacıyla, hazırlanmıştır.

a- Yabancı uyruklu çalıştırma

 • Yabancı uyruklular 10 günden az süre ile çalıştırılamayacak.
 • 10 gün ve daha fazla süre ile yabancı uyruklu çalıştırılması mümkün.
 • Yabancı uyruklu için alınan çalışma izni ile birlikte SGK’ ya bildirge verilecek.

b- 10 günden az süreli çalıştırma

 • Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıran kişinin, çalışmanın yapıldığı ayın sonuna kadar, evine en yakın sosyal güvenlik merkezine başvuru formu ile müracaat etmesi gerekir. Ancak isteyen bu başvuruyu internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir.
 •  10 günden az sigortalı olanları çalıştıranlar;
  1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 40,05 x % 2 = 0,80 Krş,
  1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 42,45 x % 2 = 0,85 Krş
  iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir.
 • Ödeme banka ile yapılabileceği gibi, kredi kartı veya banka kartı ile internet üzerinden de yapılabilecek. Bunun için ; www.sgk.gov adresine girilecek. “e-sigorta” menüsünden, “kart ile prim ödeme”  “diğer ödemeler” seçenekleri kullanılacaktır.
 • Bu bildirim ve ödeme, iş kazası sorumluluğuna karşı yapılmaktadır. Ev hizmetlerinde çalışanın emekliliğine süre kazandırmayacaktır.

c- 10 gün ve daha fazla çalıştırma

 • 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran kişinin, çalışmanın yapıldığı ayın sonuna kadar, evine en yakın sosyal güvenlik merkezine bildirge ile başvurması gerekmektedir.
 • Bildirgenin yasal süresi içinde verilmemesi halinde 1 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
 • Çalışılan gün sayısı ile ödenen günlük ücretin çarpılması sonucu çıkan tutarın %34,5’ i oranında sigorta priminin ödenmesi gerekmektedir.
  Bu ödemenin, çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılması icap etmektedir.
 • Bu bildirim ve ödeme çalışana, sağlık yardımından faydalanma, işsizlik ödeneğinden yararlanma ve emeklilik için süre kazanma imkanı sağlayacaktır.
 • Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde işten ayrılışını takip eden on gün içerisinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin “F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının doldurulması suretiyle verilmesi gerekir. Bildirgenin yasal sürede verilmemesi halinde, asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

d- Akrabaların ev hizmetinde çalışması

 • Üçüncü dereceye kadar akraba olanlar, ev hizmetleri sigortalısı olarak çalıştırılamaz.
 • Üçüncü dereceye kadar olan akrabalar dışında olanlar ev hizmetleri sigortalısı olarak çalıştırılabilir.

e-Başvuru formu ve bildirgeler
Bu yazımızda geçen, başvuru form ve bildirgeler, 01.04.2015 tarih ve 29313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ” ekinde yer almaktadır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor