Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
10 Ocak 2016Bülent TAŞ
461OKUNMA

Esnafın Vergisi Düşürülüyor

Basit usulde vergilendirilen esnafın belirli tutara kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak. Programında yer aldığı üzere Hükümet, Meclise sunduğu kanun tasarısı ile esnafın 8 bin TL’ye kadar kazancını gelir vergisi kapsamı dışına çıkarmaktadır.

Mevcut durumda,

  • Kendi işinde bilfiil çalışan veya bulunan,  
  • İşyeri yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 6 bin diğer yerlerde 4 bin lirayı aşmayan,
  • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlarda yıllık alımları 84 bin TL veya yıllık satışları 120 bin lirayı aşmayan,
  • Diğer işlerde uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 40 bin lirayı aşmayan,
  • Bu işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 84 bin lirayı aşmayan

esnaf, basit usulde vergilendirilebilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 743 bin aktif esnaf basit usulde vergilendirilmektedir.

Maliye Bakanlığı verilerine göre basit usulde vergilendirilen 743 bin esnaf yılda sadece 350 milyon TL civarı gelir vergisi ödemektedir. Mükellef başına yıllık ortalama vergi 470 TL olmaktadır. Bu mükelleflerin büyük çoğunluğunun ilk vergi dilimine uygulanan %15 oranı üzerinden vergilendirildiği düşünüldüğünde kişi başına ortalama yıllık gelir 3 bin 200 lira olmaktadır.

Bu şekilde vergilendirilen meslek grupları, taksi ve dolmuş esnafı, pazarcı esnafı vb sayılabilir. Basit usulde vergilendirilenler aslında sadece defter tutma vb yükümlülükler bakımından bir takım kolaylıklara sahiptiler. Ancak vergilerini gerçek kazançları üzerinden normal oranlara göre hesaplayıp vermekteydiler. Ancak bu mükelleflerin mal ve hizmet teslimleri KDV den istisna edilmiştir.

Mecliste görüşülen kanun tasarısı ile basit usulde vergilendirilen bu mükelleflerin 8 bin T’ ye kadar gelirleri de vergi dışına çıkarılmaktadır. Bu 743 bin mükkellefin çok önemli bir kısmının gelir vergisinden muaf hale gelmesi demektir. Bunun bütçeye yükünün ise elde edilen 350 milyon TL gelirin tamamına yakın olacağı tahmin edilmektedir. Bakalım 8 bin TL tutar Meclisteki yasalaşma sürecinde daha yukarılara çekilecek mi?

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor