Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
13 Aralık 2015Ahmet Metin AYSOY
146OKUNMA

Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesini Sona Erdirenler Dikkat!

Emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı alabilmesi için, işçinin aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi ve bu belgeyi işverene ibraz etmesi şarttır.

İşverenin kıdem tazminatını ödemekten kaçınması halinde, söz konusu belgenin yazı ekinde işverene ibraz edildiği günden başlayarak, gecikme faizi hesaplanır.

Bu nedenle bu belgenin işverene birazının hemen yapılması ve ibraz edildiğinin kanıtlanması önem taşımaktadır.

Kıdem tazminatı ödenmeyen işçinin işten ayrıldığı tarihten başlayarak, 10 yıl içinde, dava açma hakkı vardır.

Konuya ilişkin Yargıtay Kararının özeti; Yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden ayrılma halinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa başvurduğunu belgelemesi şarttır. Bu halde faiz başlangıcı da anılan belgenin işverene verildiği tarihtir.

Emekliliğe hak kazanma bildirilmemişse, işverence kıdem tazminatı olarak ilk taksitin ödendiği tarih bakiye kıdem tazminatı için faiz başlangıcı sayılmalıdır. Böyle bir taksit ödemesi de olmadığı durumlarda faiz başlangıcı, davanın açıldığı ya da icra takibinin yapıldığı tarihtir.

(Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas No. 2013/20221 Karar No. 2014/4025 Tarihi: 17.02.2014 Çalışma ve Toplum)
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.