Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
26 Ekim 2014Ahmet Metin AYSOY
214OKUNMA

Emekliliğe Hak Kazanan İşçinin İşine Son Verilmesi

İşçi işverene ait işyerinde 25 yıldan fazla süre ile çalışmış olmasına rağmen, iş sözleşmesi; ekonomik, yeniden yapılanma, personelin eğitim durumu, norm kadro oluşturulması gibi işletme, işyeri ve işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle ve emekliliğe hak kazandığı da belirtilerek feshedilmiştir.

İşçi bunun üzerine, feshin geçersizliği ve işe iade davası açmıştır.

Sonuç?

Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 15.03.2010 tarih ve E.2009/49821, K.2010/6751 sayılı Kararını okuyalım.

“Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin davalıya ait işyerinde 25 yıldan fazla süre ile çalıştığı, iş sözleşmesinin ekonomik, yeniden yapılanma, personelin eğitim durumu, norm kadro oluşturulması gibi işletme, işyeri ve işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle emekliliğe hak kazandığı da belirtilerek feshedildiği, davalı işverenin aldığı işletmesel karar sonucu davacının istihdam fazlası olduğunu, bu kararı tutarlı şekilde uyguladığını, feshin kaçınılmazlığını ve feshe son çare olarak başvurulduğunu kanıtlayamadığı, fesih nedenleri ile çelişen uygulamalara girdiği ve işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Ancak fesih nedeni ve davacının emekliliğe hak kazanmasına göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının 8 aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır.”

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor