Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Eda KAYA BÜKÜLMEZ

S.M. Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı

 Eda Kaya Bükülmez, 1988 yılında İzmir’de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü’nde üniversite hayatına başlayarak 2010 yılında mezun oldu. 2012 yılında SMMM stajını kazanarak mali müşavir olma yolunda ilk adımını attı. Stajını serbest muhasebeci mali müşavir olan  Dr. Mustafa Alpaslan’ın yanında tamamlamıştır. 2016 yılında mali müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanmıştır. Halen İzmir’de, Muhasebe ve Mali Müşavirlik hizmetleri vermektedir.

2013 yılında İzmir  Katip  Çelebi Üniversitesi  İşletme Bölümünde yüksek lisansına başlayıp, 2015 yılında “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin E-Beyan Uygulamalarındaki Mesleki Sorumlulukları” konulu tezini tamamlayarak bilim uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır.

Çalışma dönemi boyunca başta muhasebe, vergi ve iş hukuku alanında farklı şehirlerde eğitim ve seminerlere katıldı. Çeşitli dergilerde, internet sitelerinde, vergi ve muhasebe konularında makaleleri yayınlanmıştır.  Başta; Yaklaşım Dergisi,  Vergi Dünyası Dergisi, Vergi Sorunları Dergisi, Legal Mali Hukuk Dergisi, Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, SMMM Odaları dergilerinde, İzmir ve Manisa Barosu Dergilerinde  yazı ve makaleleri yayınlanmıştır.

 Prof. Dr. Hakan Ay ve  Dr. Mustafa Alpaslan ile ortak bir çalışması olan “Kamu Alacaklarının Takibinde E-Haciz Uygulamaları” ve “Vergi Uygulamalarında E-Tebligat ve E-Haciz” isimli 2 adet ve ayrıca Dr. Mustafa Alpaslan ile birlikte “Vergi Uygulamasında Zamanaşımı” isimli yayınlanmış kitapları ve son olarak yüksek lisans tez çalışması olan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin E-Beyan Uygulamalarındaki Mesleki Sorumlulukları” isimli yayınlanmış kitabı mevcuttur.