Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Atilla BUDAK
23 Kasım 2014Atilla BUDAK
198OKUNMA

Devlet, Milletine Güvenmiyor mu?

Türk vergi sistemi temel itibariyle beyan esasına dayanmaktadır. Yani mükellefler vergiye konu faaliyetleri üzerinden ilgili vergi beyannamesini doldurarak vergi dairesine verirler. Bununla birlikte her ne kadar nazari olarak Türk vergi sisteminin hala beyan esasına dayandığı söylenebilse de her geçen gün vergi tevkifat oranları ile vergi tevkifatına konu edilecek işlemlerin sayısı artmaktadır.

Vergi idaresinin tevkifat yoluyla vergilemeyi seçmesinin temel gerekçesi bazı mükellef gruplarının (ücret geliri elde edenler, dar mükellefler) pratik olarak beyanname vermelerinde yaşanacak güçlükler ile İdarenin bazı mükellef gruplarının beyannamelerini eksik göstereceklerine ilişkin itimatsızlığıdır. Bu itimatsızlık her geçen gün arttığından gelir ve kurumlar vergisinden katma değer vergisine ve damga vergisine kadar hemen tüm vergilerde tevkifat uygulamasıyla karşılaşıyoruz. Elbette bu durum zımni olarak İdarenin denetim fonksiyonunu hakkıyla yerine getiremediğinin de en önemli göstergesi.

Tevkifat müessesesinin yaygınlaşmasının bir diğer önemli sebebi de henüz beyan dönemi gelmemiş vergilerin peşin olarak devletin kasasına giriyor olması. Aslında çeşitli gerekçelerle ödemek zorunda olmadığı vergi (devreden KDV yüksekliği veya giderlerin yüksek olması gibi) peşinen devletin kasasına girdiğinden geri alırken yaşanan eziyet de cabası.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor