Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
22 Mayıs 2018Ahmet Metin AYSOY
182OKUNMA

Çalışırken Başka İşverenle Sözleşme Yapma

Diyelim ki, yaş hariç emeklilik koşullarını doldurduğunuzu SGK dan alacağınız yazıyla belgeleyip kıdem tazminatınızı alarak işinizden ayrılmaya karar verdiniz. İş sözleşmesini bu nedenle feshetmeden önce, başka bir işverenle anlaşıp, sözleşme imzalıyorsunuz. Çalışırken başka işverenle anlaştığınızı öğrenen işveren emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı talebinizi reddedebilir mi? Cevap: Reddedebilir.

İşte emsal Yargıtay içtihadı:

‘Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin davalı işyerinde çalışırken 17.09.2012 tarihinde işveren ile aynı faaliyet içerisinde olan ... ile iş görüşmesi yapıp 26.09.2012 tarihinde iş sözleşmesi imzaladığı, 03.10.2012 tarihli dilekçesiyle yaş hariç emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırıp kıdem tazminatının ödenmesini talep ederek işyerinden ayrıldığı ve ayrıldıktan 5 gün sonra 08.10.2012 tarihinde ....’ye ait işyerinde çalışmaya başladığı görülmektedir. Davacının çalışırken başka bir işverenle iş sözleşmesi imzalayıp ardından yaş hariç emeklilik koşullarının oluştuğu nedeniyle fesih hakkını kullanması ve iş sözleşmesini feshettikten sonra diğer işyerinde işe başlaması şeklinde gerçekleşen olayda fesih hakkının kötüye kullanıldığı, kötüye kullanılan hakkın korunmayacağı anlaşıldığından kıdem tazminatı isteminin reddi gerekirken….9.HD. 29.9.2016 tarih 2016/27010 E. 2016/16881 K.’’

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor