Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Yavuz Selim DURMUŞ
03 Eylül 2020Yavuz Selim DURMUŞ
4059OKUNMA

Banka ve Sigorta Şirketlerinin Kiraladıkları Binek Otomobillere İlişkin Gider Kısıtlaması

7194 Sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerle binek otomobillere ilişkin giderler ve amortismanların kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasına ilişkin sınırlamalar getirilmiştir.

Bu çalışmada binek otomobil kira bedellerine ilişkin getirilen sınırlamalar ile bunun Bankalar, Sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmelere yansımaları değerlendirilecektir.

7194 sayılı Kanunun 13. maddesi ile 193 sayılı GVK’nın 40. maddesi 1. bendine faaliyetleri binek otomobil kiralaması veya bunların işletmesi olanlar hariç (rent a car, ticari taksi işletmeleri ve sürücü kursları) binek otomobil kiralamasında otoların her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500-TL’lik kısmının gider yazılacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanuna ilişkin çıkarılan Genel Tebliğde de işletmelerin bu tutarı KDV hariç olarak dikkate alabilecekleri ve aşmayan kısma isabet eden KDV’nin de indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir. Banka ve Sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olanlar için ise bu tutar ne hikmetse kanunda herhangi bir ayrım olmamasına rağmen (kanun lafzında geçen “bedel” ibaresi ile kanun koyucunun kastının zaten KDV hariç tutarı belirttiğini değerlendiriyorum) Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmelerin bir otomobilin kiralanmasında bir ay için KDV dâhil 5.500-TL’yi  gider olarak dikkate alabileceği ifade edilmiştir.

Ancak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 58. maddesi mucibince indirilen KDV gider olarak dikkate alınamaz yani bu maddenin mefhumu muhalifinden indirilemeyen KDV’nin gider olarak dikkate alınabileceğini anlıyoruz.

Sonuç olarak Banka ve Sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV den istisna işlemleri olan işletmeler için her ne kadar tebliğde binek otomobil kiralamalarında KDV dâhil tutarın gider olarak dikkate alınacağı belirtilse de bu düzenlemenin kanuna aykırı olduğunu; Bankaların ve Sigorta şirketlerinin bir binek otomobile ilişkin olarak; bir aylık kira bedeli için 5.500 *1,18 = 6.490-TL’ in gider olarak dikkate alınabileceğini değerlendiriyorum.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor