Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
16 Aralık 2012Ahmet Metin AYSOY
231OKUNMA

Aynı Anda BAĞ-KUR ve S.S.K. Statüsünde Çalışma

Bildik eski uygulamada, hem SSK(4/a) statüsünde hem de BAĞ-KUR(4/b) statüsünde aynı anda çalışılamıyordu. Statülerin çakışması durumunda önce girilen statü esas alınıyordu.

 

Bu uygulama 01.03.2011 tarihinde değişti.

 

Konuyu maddeler halinde açıklayalım:

 

1-      5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olan sigortalılar (eski adıyla BAĞ-KUR kapsamında olan sigortalılar) 1.3.2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamında da (eski adıyla S.S.K kapsamında) aynı anda çalışabileceklerdir.

 

2-      Bu durumda, sigortalı işe giriş bildirgesi verildiği anda, BAĞ-KUR (4/b) sigortalılığı sona erecektir.

 

3-      Bu sigortalılar isterlerse, BAĞ-KUR(4/b) primini de ödemek için S.G.K.’ya yazılı müracaat ederek, aynı anda S.S.K. (4/a) primi ve BAĞ-KUR (4/b) primlerini ödeyebileceklerdir. Bu suretle, yüksek prim ödeyerek, daha yüksek emekli maaşı alabileceklerdir. Ayrıca, bu şekilde geçen hizmetleri emeklilik yönünden, S.S.K. (4/a) statüsünde geçmiş sayılacaktır. Hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar yönünden de S.S.K. (4/a) statüsünden faydalanacaklardır. Ancak, iş kazası ve meslek hastalıkları açısından ise BAĞ-KUR (4/b) statüsüne tabi olacaklardır.

 

4-      Aylık prime esas kazançları toplamının, asgari ücretin altı buçuk katını geçmemesi gerekmektedir.

 

5-      BAĞ-KUR (4/b) kapsamında sayılanlar kendilerine veya ortak oldukları iş yerlerinden dolayı S.S.K. (4/a)kapsamında sigortalı bildirilemezler.

 

(Bu konudaki mevzuat: 5510 sayılı Yasanın 53. maddesi, 05.04.2011 tarih ve 2011/36 sayılı genelge.)

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor