Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
19 Mart 2015Ahmet Metin AYSOY
156OKUNMA

Asgari İşçilik İncelemesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirler Neden Etkin Değil?

Bilindiği üzere,5510 sayılı Kanunu’nun 58 inci maddesine dayanılarak çıkarılan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkındaki Yönetmelik, Kurumdan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine bu belgenin verilmesinde; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğunun sağlanması ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği tespit edilen işyeri işverenlerine, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı ile idarî para cezalarının uygulanmasının usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Ancak bu yönetmelikte, asgari işçilik incelemesinde etkin olmayı sağlayacak yetki tanımları yapılmamıştır.

Asgari işçilik incelemesi yapılan işyeri kayıtları ile bağlantılı diğer işyerlerinin veya taşeronların kayıtlarının da incelenmesi gerekirse, yani karşı incelemeye de ihtiyaç duyulursa, yönetmelikte açıkça tanımı yapılmayan yetki nasıl kullanılacak? Karşı incelemeye muhatap işyerinin işvereni kayıtlarını ibraz etmezse, bunun yaptırımı ne olacak? Kurumda işyeri dosyası incelemesi yapılması yetkisinin kapsamı, usul ve esasları nelerdir? İhale makamına ve diğer resmi makamlara yazı yazma ve cevap alma yetkisinin tanımı ve kapsamı nedir?

Belirtmek istediğimiz diğer önemli husus, asgari işçilik incelemesine yönelik eğitimlerin kapsamlı ve sık olması gerektiğidir.

Asgari işçilik incelemesinin meslek mensuplarınca neden yaygın olarak yapılmadığının, Kurum ile Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğince işbirliği yapılarak, irdelenmesi ve sorunun çözülmesi önem taşımaktadır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor