Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Abdullah KİRAZ

Yeminli Mali Müşavir (YMM)

1976 yılında Mersin'de doğan Abdullah Kiraz, İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1998 yılında mezun oldu.   

Hazine ve Maliye Bakanlığında Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı, Vergi Denetmen Yardımcılığı görevlerinde kısa bir süre bulunduktan sonra 2001 ila 2011 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanı olarak “Gelirler Kontrolörü”, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı’nda “Grup Müdürü” ve Gelir İdaresi Başkanlığında “Gelirler Başkontrolörü” görevlerini, 2011 ila 2014 yılları arasında ise Vergi Başmüfettişliği görevlerini yürüttü.  Bu süre içinde ayrıca 2010 yılında "Amerika Birleşik Devletlerinde Vergi Beyan ve İndirim Sistemi" konusunda araştırma yapmak ve yabancı dil bilgisini geliştirmek üzere 1 yıl süre ile Amerika Birleşik Devletlerinde bulundu.

Abdullah Kiraz, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Mali Hukuk bilim dalında "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine Sağlanan Vergi Avantajları" konulu tezi ile yüksek lisansını 2010 yılında tamamlayarak “Mali Hukuk Bilim Uzmanı” unvanını elde etti.  

2014 yılı Ocak ayında Gelir İdaresi Başkanlığında “Grup Başkanlığı” görevine atanan Abdullah Kiraz, 2014-2019 yılları arasındaki Grup Başkanlığı görevini müteakiben 19 Nisan 2019 tarihi itibariyle; Bakanlık makamı onayı ile “Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı” görevi ile vekaleten görevlendirildi ve bu görevi 16 Kasım 2021 tarihine kadar sürdürdü.

Abdullah Kiraz’ın, Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevleri süresince çalışma arkadaşları ile birlikte yürüttüğü çalışmalar ana başlıklar itibariyle aşağıda yer almaktadır.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı olan tüm Vergi Dairesi birimlerinin elektronik bilgi işlem ve otomasyon altyapısının 7/24 hizmet vermesine ilişkin bilgi işlem birimlerinin yönetimi ile mükelleflerin vergi dairesine gitmesine gerek kalmadan işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmesini sağlayan, İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi uygulamaları ve vergi beyannamelerinin elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalar,
 • Kağıt defter ve belge kullanımını azaltarak, mükelleflere ve tüm kamuya önemli kaynak ve maliyet tasarrufları ile çevreye önemli katkılar sağlayan ve ayrıca ülkemizin Dijital Dönüşüm Faaliyetlerine önemli katkılar sağlayan elektronik defter ve belge uygulamalarına (e-Defter, Defter Beyan Sistemi, e-Fatura, e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, e-Dekont, e-Bilet (etkinlik ve ulaşım), e-Adisyon, e-Gider Pusulası, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi) ilişkin mevzuat düzenlemeleri,
 • Online veri aktarımı özelliği olan EFT-POS özellikli yeni nesil yazar kasa uygulamalarının teknik ve mevzuat uygulamalarının yönetimi ile elektronik ticaretin izlenmesi ve ödeme sistemleri uygulamalarının vergi kayıp ve kaçağını azaltacak tedbir ve faaliyetlere ilişkin mevzuat ve veri analiz çalışmalarının yönetimi, Gayrimenkul kira ve satış gelirlerinin beyan analizleri ile vergi kayıp kaçağının azaltılmasına yönelik veri ve risk analizi çalışmalarının yönetimi, takibi ve koordinasyonu,
 • KDV ve ÖTV verilerinin sürekli analizi, değerlendirilmesi, otomasyon ve iade süreçlerinin tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik teknik (yazılım ve donanım) altyapı çalışmaları ve risk analiz (riskli iadeler ve sahte belge düzenleme riski olan mükelleflerin tespiti) çalışmaları,
 • İlgili kurumlar ile olan veri temini ve veri paylaşım faaliyetlerinin teknik ve altyapı çalışmalarının yönetimi,
 • Akaryakıt Kaçakçılığı ile mücadele çalışma gruplarında bulunarak, gerekli olan yasal ve idari düzenlemeler hakkında önerilerin geliştirilmesi ve akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlara ait bilgilerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar yoluyla anlık olarak GİB Bilgi sistemlerine aktarılmasına yönelik, idari ve teknik çalışmaların koordinasyonu ve takibi,
 • Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” uygulamasının hayata geçirilmesine yönelik idari ve teknik çalışmaları koordinasyonu ve takibi,
 • Vergi daireleri veznelerinde EFT-POS cihazı ile kredi kartı kullanarak ödemelerin yapılmasına ilişkin idari ve teknik çalışmaların koordinasyonu ve takibi,
 • GİB Hızlı Ödeme (Dijital Ödeme Noktası) uygulamasına ilişkin teknik ve idari çalışmaların koordinasyonu ve takibin,
 • GİB-KİOSK uygulamasına ilişkin idari ve teknik çalışmaların takibi ve koordinasyonu,
 • E-Belgeler ile YN ÖKC fişlerinin üzerinde yer alan QR kod okutularak muhasebe programlarında muhasebe fişlerinin otomatik olarak oluşturulmasını sağlayacak teknik ve idari çalışmaların takibi ve koordinasyonu,
 • Vergi uygulamaları bakımından kritik öneme sahip sektör ve mükellef gruplarının e-Belge ve e-Defter uygulamalarına dahil edilmesine yönelik mevzuat ve teknik çalışmalarının koordinasyon ve takibi,
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin belli tutarı aşan faturalarının GİB e-Arşiv Portalinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğuna ilişkin idari ve teknik çalışmaların yürütülmesi, takibi ve koordinasyonu,
 • e-Noterlik Makbuzu uygulamasına yönelik çalışmaların takibi ve koordinasyonu,
 • Dijital Vergi Asistanı uygulamasına ilişkin teknik çalışmaların koordinasyonu çalışmaları,

Abdullah Kiraz, 16 Kasım 2021 tarihinden itibaren kamudaki görevlerinden ayrılarak, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamış olup, vergi, muhasebe ve denetim alanlarında esas faaliyetlerini yürütmekle birlikte, ülkemizde özellikle finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile mükellefler ve muhasebe meslek camiasının dijital dönüşüm ve e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına uyum süreçlerinde;  TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) ve TÖDEB (Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği) gibi Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ve ayrıca ülkemizde teknolojik dönüşüm alanında faaliyet gösteren özel sektör kurum ve kuruluşları ile  teknolojik dönüşüm alanında danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedir.  

Abdullah Kiraz, evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.