Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
08 Ağustos 2016Ahmet Metin AYSOY
259OKUNMA

6 TL yerine 46 TL ödemeyin

Apartmanlarda çoğunlukla yapılan bir hata var. Apartman  çöplerini günde bir kere toplamak ve apartmanda  ayda bir temizlik yapmak karşılığında ücret ödenen kişiyi maliyetli olur diye sigortalı yapmamak. Aslında, sigorta yaptırmamanın maliyeti çok daha yüksek. Öyle ki, idari para cezaları,  primler ve bu primlerin gecikme faizlerinden kaynaklanan ödenmeyen borç nedeniyle bu durum daire sahiplerinin gayrimenkullerine haciz konmasına kadar gidebilir.

Nasıl mı? Şöyle;

a- Sigorta yaptırmanın maliyeti ne kadar?

Günde bir defa çöpleri toplamak ve ayda bir defa apartmanın temizliğini  yapmak üzere,  ayda 30 saat çalışacak bir kapıcıyla yazılı sözleşme yaptınız. Asgari ücret üzerinden ödeyeceğiniz aylık sigorta primini hesaplayalım.

Önce, aylık çalışma saati  olan 30 ‘u güne çevirelim. 30 saat/7,5 saat = Ayda 4 gün çalışma.

Günlük brüt asgari ücreti 4 günle çarparak sigorta primine esas kazancı belirleyelim  54,90x 4 gün = 219, 60 TL

SGK primi, işsizlik sigorta primi işçi ve işveren payı %37,5

İndirim öncesi sigorta primi  219,60 x 37,5/100 = 82,35 TL

5 puanlık sigorta prim indirimi  219,60 x 5/100 = 10, 98 TL

Ödenecek sigorta primi  82,35 - 10,98 = 71,37 TL

Apartmanın 12 daireli olduğunu varsayalım.

12 daireli bir apartmanda daire başına düşen aylık sigorta primi gideri  71,37/12 =  6 TL

b- Sigorta yaptırmamanın maliyeti ne kadar?

Kayıt tutmuyoruz, sigortasız kapıcı çalıştırdığımız tespit edilmez, diye düşünmemek gerekir.

Çünkü, SGK denetmeni yazılı kanıt olmasa dahi mahallinde, yapacağı çevre soruşturmasına ve aldığı ifadelere dayanarak bir yıldan beri apartmanda sigortasız kapıcı çalıştırıldığını tespit edebilir.

Böyle bir durumda uygulanacak sigortasız bir yıl çalıştırma ile ilgili  idari para cezası 2016 yılında şöyle hesaplanacaktır;

-İş yeri bildirgesi vermeme cezası 2 asgari ücret

-İşe giriş bildirgesi vermeme cezası 2  asgari ücret

- Aylık prim ve hizmet belgesi vermeme cezası 24 asgari ücret (x)

Toplam 28 asgari ücret cezası (1647x28)  46.116 TL (5510 sayılı Kanun madde 102)

46.116 TL idari para cezası dışında, yatırılmayan sigorta primlerinin de gecikme faiziyle birlikte ödenmesi gerekecektir. Kapıcının bir yıldan fazla sigortasız hizmetini dava yoluyla tespit ettirmesi halinde ise, sigortasız çalıştırmanın faturası daha da kabaracaktır.

c- Kim ödeyecek?

Sigortasız çalıştırma ile ilgili söz konusu idari para cezasını, primleri ve gecikme faizini yönetici ödeyecek düşüncesi de yanlıştır.  Bu tutarlar, kat maliklerinden tahsil edilecektir.

Sözün özü, 6 TL yerine, en az 46 bin TL ödeme riskini almaya değer mi?

(X) 6728 sayılı Kanun ile 9.8.2016 tarihinden itibaren;
Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler sonucunda verilmediğinin anlaşılması halinde, aylık beyannamedeki her bir işyeri için, defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor