Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Emre AKIN
22 Mayıs 2017Emre AKIN
139OKUNMA

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu’ndan Notlar

Bugüne kadar çeşitli gelişimlerden geçen "Maliye Sempozyumu", 1985 yılında ilk kez düzenlenmiş ve günümüzde köklü bir organizasyon hüviyetini kazanmıştır. Onuncu yılına kadar eğitim sempozyumu olarak faaliyet gösterdikten sonra Türkiye Maliye Sempozyumu adı ile daha kapsayıcı bir hal almıştır.

10-14 Mayıs 2017 tarihinde Antalya'da 32'ncisinin ifa edildiği bu sempozyum, uluslararası düzeyde temsil ve katkı sağlamaya imkan vermek adına "Uluslararası Maliye Sempozyumu" adıyla ve bu ölçekte yapılmıştır.

Her yıl Mayıs aylarında bir üniversitenin maliye bölümleri tarafından üstlenilen bu organizasyon, bu yıl Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Son gün yapılan genel kurulda ifade edildiği üzere, gelecek yıl ifa edilecek 33. Uluslararası Maliye Sempozyumu'nun da, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi himayesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Maliye camiasının çeşitli kesimlerini buluşturan ve bilimsel açıdan önemli paylaşımlarda bulunulan Sempozyum'a 250'ye yakın akademisyen ve kamu görevlisi katılmış olup 99 bildiri sunulmuştur.

Bildiriler, maliye politikası, maliye teorisi, bütçe ve planlama, vergi kanunları, vergi uyuşmazlıkları, elektronik vergilendirme gibi maliyenin tüm alanlarına nüfuz edecek şekilde seçilmişti.

Tüm bildirilerden sonraki tartışma, soru-cevap ve fikir alışverişi şeklinde geçen bölümler oldukça verimli olmuş; sempozyumun pratiğe katkı sağlaması amacına önemli fayda sağladığı görülmüştür. Özellikle vergi alanında sunulan tebliğlere ilişkin bu bölümdeki fikir alışverişlerinin daha yoğun sürdüğü gözlenmiştir.

İlk kez 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu'nda Genç Maliyeciler Oturumu şeklinde ayrı bir oturum ihdas edilmiş; araştırma görevlisi maliyeciler tarafından sunulan tebliğler de farklı ve hususi konulardan seçilmiştir. Bu oturuma, duayen hocaların ayrı bir önem atfetmesi Sempozyum'a değer katan anektodlardandı.

Sadece İngilizce bildirilerin sunulduğu ayrı bir oturum ile Sempozyum'un uluslararası niteliği pekiştirilmişti.

Bildiriler, önemli ve ilginç konulardan oluşmakla birlikte araştırma ve deneysel yönden takviye edilmiş olduğundan ilgililer tarafından istikrarlı ve dikkatli bir şekilde takip edilmiştir.

Sunulan farklı konulardan bazıları şunlardır:

  • Doç.Dr. İhsan Cemil DEMİR / Mali Anestezi Nedeniyle Vergilemenin Mali Sınırlarında Meydana Gelen Değişim: Laffer Eğrisi’ne Yeniden Bakış
  • Araş.Gör. Ökkeş YÜCEL / Yüksek Denetimde Westminster Modeli ve Birleşik Krallık Sayıştayı Örneği
  • Prof.Dr. Adnan GERÇEK - Araş.Gör. Feride BAKAR / Vergilemede Kanunilik İlkesi Açısından Anayasanın 73/4. Maddesi ile Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesinin Değerlendirilmesi
  • Araş.Gör. Cihan KIZIL / Türkiye’de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikalarının Bölgesel Farklılıkları Azaltmadaki Başarısının Ölçülmesi
  • Araş.Gör.Dr. İsmail CİĞERCİ - Araş.Gör. Duygu KIZILDAĞ / Kuşaklararası Vergi Bilinci Farklılaşıyor mu? X ve Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma
  • Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ - Dr. Erdem ERCAN / Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik Sorunu
  • Araş.Gör. Mehmet SONGUR - Yrd.Doç.Dr. Cihan YÜKSEL               / Türkiye’de Vergi Yapısı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
  • Prof.Dr. Selçuk İPEK - Araş.Gör. Semra TAŞ / Maliye Tarihine Farklı Bir Kaynaktan Bakış: Ziya Paşa’nın Zafername’si
  • Prof.Dr. Binhan Elif YILMAZ - Araş.Gör. Sinan ATAER / Kamu Borç Yönetimi ve Borçlanma Stratejileri: Türkiye ve Seçili AB Ülke Uygulamaları Karşılaştırması
  • Araş.Gör. Gonca Güngör GÖKSU - Doç.Dr. Mehmet Emin ALTUNDEMİR / Performans Esaslı Bütçeleme ile Performans Esaslı Finansman Uygulamalarının Karşılaştırılması: Yükseköğretim Örneği

Bunun gibi bir çok değerli çalışma, katılanlar tarafından hassasiyetle takip edilmiştir. Diğer taraftan 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu'nun, maliye bilim dünyasının gelişimine katkı sağlama hedefi yanında, maliye camiasını bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştirmedeki rolü de önemlidir.  

http://www.maliyesempozyumu.org/