Kitap ve E-kitapta %8, Sesli Kitapta %18 KDV

Değerli sanatçı, Türk aydını Zülfü Livaneli’nin geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Huzursuzluk isimli kitabını 17 TL’ye (%8 KDV dâhil) aldım. Sonra da gözlerimi kapattım ve kitabı okumak istedim. Nasıl ki ben kapalı gözlerle bu kitabı okuyamamışsam görme engelli bir kişinin de bu kitabı okuması mümkün değil. Empatinin yani karşımdakinin yerine kendini koymanın ya da batılıların tabiriyle başkasının ayakkabısını giymenin bizleri daha insancıl daha hümanist yaptığına inanlardanım.

Aralık 2016 Dönemine Ait Ödemesi Ekim 2017 Tarihine Ertelenen Primlerin Gider Yazılmasına Maliye’den Engel!

Geçtiğimiz 2016 yılına ilişkin 4.Geçici Vergi döneminde vergicilerin sıkça tartıştığı konulardan biri de, 2016 yılı Aralık ayına ait olup da ödemesi, Ocak 2017 dönemine kadar yapılması gereken işçi ve işveren SGK prim ödemelerinin, 6770 sayılı kanun ile ertelendiği tarih olan 2017 yılı Ekim ayına kadar ödenmesi halinde, bu tutarların 2016 yılı 4. Geçici vergilendirme döneminde gider yazılıp yazılmayacağı hususuydu.

Tuhaf Vergilerden Bir Demet Daha

Önceki yazımızda eski çağlarda uygulanan bazı sayıda garip, olağandışı ve tuhaf vergiden söz etmiştik. Bu vergilerin bir kısmı devlete ek gelir sağlama amacına yönelik iken, bir kısmı sosyal değişimleri teşvik amacıyla konulmuşlardı. Konuluş amacı ne olursa olsun vergide her zaman bir zor alım vardır ve vergiyi alan egemenlik gücüne sahip kişi ve kurumlardır. Bu güce sahip olanlar eskiden imparator, kral, sultan vs. adlar altında hüküm süren monarklardı. Günümüzde ise ancak devletler vergi toplayabiliyorlar.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Bilindiği üzere, 15.07.2016 tarih ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Gelir İdaresi Başkanlığına verilmesi gereken Muhtasar Beyanname birleştirilmiş ve “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adını almıştı. Yapılan düzenleme ile vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amaçlanmıştır.

Şahsi Kefalet Durumunda Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması

Ticari ve zirai kazançlarda elde etme yani vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmıştır. Söz konusu esasın gereği olarak ticari ve zirai kazanç sahipleri işlemlerinden doğan alacaklarını henüz tahsil etmemiş olsalar dahi gelir hesaplarına intikal ettirmekte ve bu işlemler neticesinde ortaya çıkan mali karları üzerinden de mükellefiyet durumlarına göre gelir veya kurumlar vergisine muhatap tutulmaktadırlar.