Yine Yeni Yeniden Yapılandırma

20 Nisan’da Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile kesinleşmiş bazı kamu alacakları için yeniden bir yeniden yapılandırılma getiriliyor. Tasasıyla; mükelleflerin 1 Temmuz 2016 ila 31 Mart 2017 tarihleri arasında oluşan vergi, prim ve benzeri borçları ödeyebilmelerini sağlamanın yanısıra daha önceki yapılandırmadan yararlanamamış olan mükelleflere yeniden bir hak veriliyor.

Yabancılara Konut veya İşyeri Teslimlerinde KDV İstinası

Ülkemize döviz girişinin arttırılması ve inşaat sektörünün teşvik edilmesi amacıyla inşa edilen işyeri ve konutların satış bedelinin yurtdışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara ilk satışı, katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu yazıda söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.

Bankalardan Bireysel Kredi Kullanımında Ödenen Hayat Sigortası Primlerinin Ücret Matrahından İndirimi

Günümüzde ihtiyaçların gelirlerimize oranla daha fazla artması nedeniyle, bankalardan özellikle taşıt ve konut alımı veya tüketim amaçlı bireysel ihtiyaç kredileri kullanımı hızla artmaktadır. Bankalar da kredi sözleşmesini tüketiciye imzalatırken, bir de kredi kullanan tüketiciler istemese de hayat sigortası yapmak suretiyle bir nevi geri ödemelerde yaşayabileceğimiz riskleri düşünerek, yaşamımızı güvence altına almaktadırlar.

Ertelenen SGK Primleri Hangi Dönemde Giderleştirilecek?

Hatırlanacağı üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna, 6770 sayılı Kanunun 28. maddesi ile eklenen geçici 72. madde ile; Mükelleflerin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde SGK tarafından belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.

Kitap ve E-kitapta %8, Sesli Kitapta %18 KDV

Değerli sanatçı, Türk aydını Zülfü Livaneli’nin geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Huzursuzluk isimli kitabını 17 TL’ye (%8 KDV dâhil) aldım. Sonra da gözlerimi kapattım ve kitabı okumak istedim. Nasıl ki ben kapalı gözlerle bu kitabı okuyamamışsam görme engelli bir kişinin de bu kitabı okuması mümkün değil. Empatinin yani karşımdakinin yerine kendini koymanın ya da batılıların tabiriyle başkasının ayakkabısını giymenin bizleri daha insancıl daha hümanist yaptığına inanlardanım.

Aralık 2016 Dönemine Ait Ödemesi Ekim 2017 Tarihine Ertelenen Primlerin Gider Yazılmasına Maliye’den Engel!

Geçtiğimiz 2016 yılına ilişkin 4.Geçici Vergi döneminde vergicilerin sıkça tartıştığı konulardan biri de, 2016 yılı Aralık ayına ait olup da ödemesi, Ocak 2017 dönemine kadar yapılması gereken işçi ve işveren SGK prim ödemelerinin, 6770 sayılı kanun ile ertelendiği tarih olan 2017 yılı Ekim ayına kadar ödenmesi halinde, bu tutarların 2016 yılı 4. Geçici vergilendirme döneminde gider yazılıp yazılmayacağı hususuydu.

Tuhaf Vergilerden Bir Demet Daha

Önceki yazımızda eski çağlarda uygulanan bazı sayıda garip, olağandışı ve tuhaf vergiden söz etmiştik. Bu vergilerin bir kısmı devlete ek gelir sağlama amacına yönelik iken, bir kısmı sosyal değişimleri teşvik amacıyla konulmuşlardı. Konuluş amacı ne olursa olsun vergide her zaman bir zor alım vardır ve vergiyi alan egemenlik gücüne sahip kişi ve kurumlardır. Bu güce sahip olanlar eskiden imparator, kral, sultan vs. adlar altında hüküm süren monarklardı. Günümüzde ise ancak devletler vergi toplayabiliyorlar.