Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 11yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Kargo Uçakları İle İhracat Uygulaması

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDVK hükümlerine göre yurtdışına yollanan mallarda genel olarak mal ihracatında gümrük çıkış beyannamesi aranmaktadır. 3065 sayılı KDVK’nun 11/1-a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin olarak yapılan hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu, 12. maddesinde de; bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şartlarının aranacağı hüküm altına alınmıştır.

7061 Sayılı Kanunla Tebliğ Usullerinde Yapılan Değişikliklerin Vergi İncelemeleri ve Mükellef Açısından Değerlendirilmesi

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile tebliğ hükümlerinde bilinen adresler ve tebliğ evrakının teslimi konuları daha açık ve kesin sonuçlara ulaştıracak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Makalede, yapılan değişikliklerin vergi incelemelerine ve uygulamalarına etkisi, mükellefler yönünden karşılaşılacak sorunlar ve çözüm önerilerine değinilmiştir.