Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 11yeni e-konomi

Vergi

Çalışan Kadınlara Kreş ve Gündüz Bakım Ücreti Desteği

Bu yazımızda çalışan kadınlara sağlanan kreş ve gündüz bakım ücretinin gelir vergisi istisnasını ana hatlarıyla ele alacağız.

16 Yaş Üzeri Aracını Hurdaya Ayırana, Yurtdışına İhraç Edene 10.000 TL ÖTV İndirimi

16 ve daha büyük yaştaki araçların adlarına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi veya bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve buna mukabil aynı cins yeni bir aracın satın alınması halinde tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak kaydıyla,

16 Seri nolu KVGT ile 1 Seri No.lu KVGT’nde Bazı düzenlemeler Yapıldı

Bu Tebliğde; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda, 6676 sayılı Kanunun 14. maddesi ve 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle yapılan değişiklikler ile

303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Resmi Gazete’de 11 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan 303 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu konular;

50 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

11 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle; 1997 ve daha eski model taşıtların hurdaya ayrılmasına ilişkin olarak süre uzatımı hakkında açıklama yapılıyor.

Organik Vergi Reformu Önerisi

24 Haziran’da sandık başına gideceğiz ve Cumhurbaşkanımızı ve yeni dönemde TBMM’de bizi temsil edecek milletvekillerimizi seçeceğiz. Siyasete girmeden, bildirgelerde vergi konusunda ne yazıldığını sizin inceledik. İşte ulaştığımız sonuçlar:

Fransızlar Alkol Fiyatlarına Vergiden Yana

Fransa’da alkol tüketimi hız kesmiyor

İzmarite Vergi

Fransa’da Çevre Bakanlığı sigara fabrikalarından çevre katkı payı istiyor.

50 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

11 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle; 1997 ve daha eski model taşıtların hurdaya ayrılmasına ilişkin olarak süre uzatımı hakkında açıklama yapılıyor.

2 Seri No.lu Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliğ Yayımlandı

Bu Genel Tebliğ ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11. maddesinde yer alan yetki kapsamında, Van İlinin tamamı, Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde 6736 sayılı Bazı Alacakların...

Siyasi Partilerin Seçim 2018 Beyannamelerinde Vergi; “Coca Cola mı Pepsi mi?”

24 Haziran’da sandık başına gideceğiz ve Cumhurbaşkanımızı ve yeni dönemde TBMM’de bizi temsil edecek milletvekillerimizi seçeceğiz. Her ne kadar partilerin önemli bir kısmı seçime İTTİFAK olarak girseler de hepsi MÜNFERİT olarak seçin bildirgelerini (beyannamelerini) açıkladılar. Uzmanlığımız siyaset olmadığından, siyasete girmeden, bildirgelerde vergi konusunda ne yazıldığını sizin için inceledik.

İnteraktif Vergi Dairesi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Gelir İdaresi Başkanlığının görev ve sorumluluk alanında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesinde en yenilikçi proje olarak hayata geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibarı ile kullanıma açılmıştır. Uygulamaya https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabildiği gibi ios ve android storlarda “interaktif vergi dairesi” araması yapıldığında erişim sağlanabilmektedir.

Alavere, Delaware; ABD Girer mi Kara Listeye?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Haziran 2019’a kadar, ABD’de açılmış olan başka ülke vatandaşlarına ait hesapların detaylarını Avrupa Birliği (AB) ile paylaşmazsa, AB tarafından Vergi Limanları Kara Listesine alınacak.

KDVGUT’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ Neler Getiriyor?

Resmi Gazete’de 5 Haziran 2018 tarihinden yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğde;

Vergi Barışında Takvim

Kimine göre vergi barışı, kimine göre yeniden yapılandırma, kimine göre vergi affı. Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 11 Mayıs 2018 tarih ve 7143 sayılı Kanun’dan bahsediyorum. Gerçekte hepsinden biraz var. Devletle mükellef arasında bazı alanlarda barışma düzenlemeleri var, Devlete olan borçlar yeniden yapılandırılıyor, elbette silinen önemli borçlar da var.

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

6 Mayıs 2018 tarihli 1.Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;