Yine Yeni Yeniden Yapılandırma

20 Nisan’da Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile kesinleşmiş bazı kamu alacakları için yeniden bir yeniden yapılandırılma getiriliyor. Tasasıyla; mükelleflerin 1 Temmuz 2016 ila 31 Mart 2017 tarihleri arasında oluşan vergi, prim ve benzeri borçları ödeyebilmelerini sağlamanın yanısıra daha önceki yapılandırmadan yararlanamamış olan mükelleflere yeniden bir hak veriliyor.

Yabancılara Konut veya İşyeri Teslimlerinde KDV İstinası

Ülkemize döviz girişinin arttırılması ve inşaat sektörünün teşvik edilmesi amacıyla inşa edilen işyeri ve konutların satış bedelinin yurtdışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara ilk satışı, katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu yazıda söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.